Seminari za pravosudni ispit
Pravna edukacija
Projuris biblioteka
Projuris projekat
Modeli ugovora
Projuris biblioteka
Komentari zakona
Projuris priručnici
Bootstrap Slider

Projurisov pravni
projekat

Zbirka međunarodnih
konvencija – međunarodni ugovori i drugi međunarodni instrumenti – srpski i engleski tekstovi sa referencama
ugovora

Pravni vodič

Zastupanje, izdržavanje, kazneno pravo, sudsko izvršenje, tužba, krivična prijava, nasledjivanje, promet nepokretnosti, overa ugovora, uknjižba...


Pravna pomoć

Bespravna gradnja, razvod braka, podela imovine, plaćanje alimentacije, izvršenje krivične presude, pripajanje zajedničke prostorije...Pravosudni seminari

Projuris već 10 godina organizuje specijalizovane seminare za pripremu pravosudnog ispita, u skladu sa Programom polaganja pravosudnog ispita...

Modeli ugovora

Projuris nudi modele ugovora za autorsko pravo, radno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, bankarske ugovore, nepokretnosti...


Denacionalizacija

Restitucija i obeštećenje za imovinu oduzetu bez naknade posle 1945.godine – regulativa, iskustva i sudska praksa u Srbiji i regionu ...


Retrolex

Stari zakoni i drugi propisi i pravila, velike istorijske kodifikacije, dah pravne prošlosti i svedočanstvo drugog vremena i pravne kulture

Apendix

Dodatak – pravni skerco, kruška svedok, pravne maksime i druge mudre misli, glose, pravila dobrog govora, balkanski asindet…

Voxjuris

Časopis za primenu i kulturu prava – pravni i srodni članci, referati, eseji, osvrti, prikazi – tribina otvorena za sve one koji imaju šta da kažu


On line
VOXJURIS - časopis za primenu i kulturu prava

Kursna Lista

Vodič kroz Beograd

Vesti