Pravosuđe u Federaciji Bosne i Hercegovine

SUDOVI

Općinski sudovi obrazuju se za područje jedne ili više općina u kantonu.

Kantonalni sudovi obrazuju se za područje jednog kantona

Vrhovni sud Federacije je najviši žalbeni sud u Federaciji. Vrhovni sud Federacije ima sjedište u Sarajevu i nadležan je za područje cijele Federacije.

Sjedište i područje općinskih sudova

Općinski sudovi u Unsko-sanskom kantonu su:
 1. Općinski sud u Bihaću za područje općina Bihać i Bosanski Petrovac;
 2. Općinski sud u Bosanskoj Krupi za područje općina Bosanska Krupa i Buţim. Općinski sud u Bosanskoj Krupi ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Bužimu, za područje općine Bužim;
 3. Općinski sud u Cazinu za područje općine Cazin;
 4. Općinski sud u Sanskom Mostu za područje općina Sanski Most i Ključ;
 5. Općinski sud u Velikoj Kladuši za područje općine Velika Kladuša.

Općinski sud u Posavskom kantonu je Općinski sud u Orašju za područje općina Orašje, Domaljevac-Šamac i Odžak.

Općinski sudovi u Tuzlanskom kantonu su:

 1. ) Općinski sud u Gračanici za područje općina Gračanica i Doboj- Istok;
 2. Općinski sud u Gradačcu za područje općina Gradačac i Srebrenik. Općinski sud u Gradačcu ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Srebreniku, za područje općine Srebrenik;
 3. ) Općinski sud u Kalesiji za područje općina Kalesija, Teočak i Sapna;
 4. )Općinski sud u Tuzli za područje općina Tuzla, Lukavac i Čelić;
 5. ) Općinski sud u Živinicama za područje općina Živinice, Banovići i Kladanj. Općinski sud u Živinicama ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Kladnju za područje općine Kladanj.

Općinski sudovi u Zeničko-dobojskom kantonu su:

 1. Općinski sud u Kaknju za područje općine Kakanj;
 2. Općinski sud u Tešnju za područje općina Tešanj, Usora i Doboj-Jug;
 3. Općinski sud u Visokom za područje općina Visoko, Vareš, Olovo i Breza. Općinski sud u Visokom ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Olovu za područje općine Olovo;
 4. ) Općinski sud u Zavidovićima za područje općina Zavidovići i Maglaj. Općinski sud u Zavidovićima ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Maglaju, za područje općine Maglaj;
 5. Općinski sud u Zenici za područje općine Zenica;
 6. Općinski sud u Žepču za područje općine Žepče.

Općinski sud u Bosanskopodrinjskom kantonu – Goraţde je Općinski sud u Goraždu za područje općina Goražde, Pale-Prača i Foča-Ustikolina.

Općinski sudovi u Srednjobosanskom kantonu su:

 1. Općinski sud u Travniku za područje općina Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača;
 2. Općinski sud u Bugojnu za područje općina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Jajce i Dobretići. Općinski sud u Bugojnu ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Jajcu, za područje općina Jajce i Dobretići;
 3. Općinski sud u Kiseljaku za područje općina Kiseljak, Fojnica i Kreševo.

Općinski sudovi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su:

 1. Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara i područje općine Čitluk;
 2. Općinski sud u Konjicu za područje općina Konjic, Jablanica i Prozor- Rama;
 3. Općinski sud u Čapljini za područje općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno.

Općinski sudovi u Zapadnohercegovačkom kantonu su:

 1. Općinski sud u Širokom Brijegu za područje općina Široki Brijeg i Posušje;
 2. Općinski sud u Ljubuškom za područje općina Ljubuški i Grude.

Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Hadţići, Ilidža i Trnovo.

Općinski sud u Kantonu 10 je Općinski sud u Livnu za područje općina: Livno, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Tomislavgrad i Kupres. Općinski sud u Livnu ima odjeljenje izvan sjedišta suda u Drvaru, za područje općina Drvar i Bosansko Grahovo i odjeljenje u Tomislavgradu, za područje općina Tomislavgrad i Kupres.

Općinski sudovi sa privrednim odjeljenjima

U privrednim predmetima općinski sudovi u kojima se obrazuju privredna odjeljenja mjesno su nadležni za područje cijelog kantona.

Privredna odjeljenja obrazuju se u općinskim sudovima u: Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu.

Općinski sudovi koji vrše poslove upisa u registar

Poslove upisa u registre pravnih lica vrše općinski sudovi u: Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu za područje cijelog kantona.

Sjedište i područje kantonalnih sudova

Kantonalni sudovi su:

 1. Kantonalni sud u Bihaću za područje Unsko-sanskog kantona;
 2. Kantonalni sud u Odžaku za područje Posavskog kantona;
 3. Kantonalni sud u Tuzli za područje Tuzlanskog kantona;
 4. Kantonalni sud u Zenici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Kantonalni sud u Goraždu za područje Bosanskopodrinjskog kantona - Goražde;
 6. Kantonalni sud u Novom Travniku za područje Srednjobosanskog kantona;
 7. Kantonalni sud u Mostaru za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 8. Kantonalni sud u Širokom Brijegu za područje Zapadnohercegovačkog kantona;
 9. Kantonalni sud u Sarajevu za područje Kantona Sarajevo i
 10. Kantonalni sud u Livnu za područje Kantona 10.

Sjedište i područje Vrhovnog suda Federacije

Vrhovni sud Federacije ima sjedište u Sarajevu i nadležan je za područje cijele Federacije.

JAVNO TUŽILAŠTVO

ZAKON O FEDERALNOM TUŽILAŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

«Službene novine Federacije BiH», broj 19/03 (13.05.2003.)