Pravosuđe u Republici Makedoniji

Pravosudnu vlast vrše sudovi.

Prema Zakonu o sudovima iz 1995 godine, postoji 27 prvostepenih sudova, tri žalbena suda i Vrhovni sud. .

Takođe postoji Ustavni sud, čije sudije bira Sobranje. Sudovi su samostalni i nezavisni.

Sudovi sude na osnovu Ustava i zakona, kao i međunarodnih sporazuma ratifikovanih u skladu sa Ustavom. Vrste sudova, sfera njihove nadležnosti, osnivanje, opoziv, organizaciju i sastav, kao i proceduru delovanja sudija regulišu se zakonom koji se usvaja većinom glasova dve trećine ukupnog broja poslanika. Sudije uživaju imunitet, o kome odlučuje Sobranje. Sudska funkcija je nekompatibilna sa drugim javnim dužnostima, delatnostima ili članstvom u političkim partijama. Političko organizovanje i aktivnosti u pravosuđu zabranjeni su. Vrhovni sud Republike Makedonije je najveći sud u republici koji obezbeđuje jednoobraznost u sprovođenju zakona od strane sudova.POSTOJEĆA ORGANIZACIJA SUDOVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

PO ZAKONU O SUDOVIMA - Службен весник бр.36/1995


NOVA ORGANIZACIJA SUDOVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

PO ZAKONU O SUDOVIMA (Службен весник бр.58/2006)