Građansko pravo

 • Porodično pravo

 • Konvencija o pristanku na brak, o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova od 26. oktobra 1973.
 • Konvencija o sklapanju braka i o priznavanju punovažnosti braka od 14. marta 1978.
 • Konvencija o zakonu koji se primenjuje na bračnoimovinski režim od 14. marta 1978.
 • Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u vezi roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece od 19. oktobra 1996.
 • Konvencija o nadležnosti organa i o zakonu koji se ima primenjivati u pogledu zaštite maloletnika od 5.oktobra 1961.
 • Evropska konvencija o pravnom statusu dece rođene izvan braka od 15. oktobra 1975.
 • Konvencija o gradjanskopravnim aspektima medjunarodne otmice dece od 25. oktobra 1980.
 • Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu od 20. juna 1956.
 • Konvencija o zakonu koji se primenjuje na neke slučajeve izdržavanja od 2. oktobra 1973.
 • Konvencija o priznanju i izvršenju odluka koje se odnose na izdržavanje od 2. oktobra 1973.
 • Konvencija između država članica Evropskih zajednica o olaksanju procedura za povraćaj datog izdržavanja od 6. novembra 1990.
 • Evropska konvencija o usvojenju dece od 24. aprila 1967.
 • Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti inostranog usvojenja od 29. maja 1993.
 • Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja od 20. maja 1980.
 • Nasleđivanje

 • Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta od 26. oktobra 1973.
 • Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba od 5. oktobra 1961.
 • Konvencija o međunarodnom upravljanju ostavinama od 2. oktobra 1973
 • Konvencija o ustanovljenju šeme za registraciju testamenta od 16. maja 1972
 • Odgovornost za štetu

 • Evropska konvencija o obeštećenju žrtava nasilja od 24.novembra 1983.
 • Odgovornost proizvođača i davalaca usluga

 • Konvencija o zakonu koji se primenjuje u slučajevima odgovornosti proizvođača za svoje proizvode od 2.oktobra 1973.
 • Evropska konvencija o odgovornosti za proizvode koji izazivaju povrede i smrt od 27. januara 1977.
 • Konvencija o odgovornosti hotelijera u vezi sa imovinom njihovih gostiju od 17.decembra 1962.

 • Odgovornost za nuklearne štete

 • Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete od 21.maja 1963.
 • Protokol o dopuni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete od 12. septembra 1997.
 • Konvencija o odgovornosti prema trećim licima na polju nuklearne energije od 29. jula 1960 (Pariska konvencija)
 • Konvencija o dopuni Pariske konvencije od 29. jula 1960, sa amandmanima i dodatnim Protokolom od 28. januara 1964. i Protokolom od 16. novembra 1982. godine, zaključena 31. januara 1963. (Briselska konvencija)
 • Zajednički protokol o primeni Bečke i Pariske konvencije od 21. septembra 1988.
 • Konvencija o dopunskom obeštećenju od nuklearnih šteta od 12. septembra 1997

 • Odgovornost kod prevoza opasne robe

 • Konvencija o građanskoj odgovornosti u vezi sa pomorskim prevozom nuklearnog materijala, od 17. decembra 1971.
 • Konvencija o građanskopravnoj odgovornosti za štetu nastalu prevozom opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom prevozu (CRTD) od 10. oktobra 1989.
 • Međunarodna konvencija o odgovornosti i obeštećenju u vezi sa pomorskim prevozom opasnih i štetnih supstanci (HNS) od 3. maja 1996.

 • Građanskopravna odgovornost zbog zagađivanja životne sredine

 • Konvencija o građanskoj odgovornosti za štete nastale usled aktivnosti opasnih po životnu okolinu od 21.juna 1993.
 • Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem naftom od 29.novembra l969.
 • Protokol, iz 1992. godine o izmeni Medjunarodne konvencije o gradjanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem naftom, iz 1969. godine, potpisan 27. novembra 1992. godine
 • Međunarodna konvencijom o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete nastale usled zagađivanja naftom od 18.decembra 1971.
 • Protokol o izmeni Međunarodne konvencije o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete nastale usled zagađivanja naftom, iz 1971. godine , potpisan 27. novembra 1992.
 • Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za zagađivanje naftom iz brodskih bunkera od 23.marta 2001.

 • Odgovornost za štetu koju prouzrokuju vozila

 • Konvencija o zakonu koji se primenjuje na saobraćajne nezgode od 4.maja 1970.
 • Evropska konvencija o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti u vezi sa korišćenjem motornih vozila od 20. aprila 1959.
 • Konvencija o obavezi naknade štete pričinjene od strane vasionskih letilica od 29.marta 1972.
 • Konvencija o naknadi štete koju prouzrokuju strani vazduhoplovi trećim licima na zemlji od 7. oktobra 1952.
 • Izvršenje sudskih odluka

 • Konvencija o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 1. februara 1971.
 • Dopunski Protokol uz Konvenciju o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 1. februara 1971.
 • Briselska konvencija o sudskoj nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 27. septembra 1968.
 • Konvencija iz Lugana o nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 16. septembra 1988.
 • Konvencija o jurisdikciji i priznanju i izvršenju presuda u bračnim stvarima od 28. maja 1998
 • Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 10. juna 1958.
 • Konvencija o izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 26. septembra 1927.
 • Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

 • Konvencija o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima od 25.oktobra 1980.
 • Konvencija o građanskom postupku od 1.marta 1954.
 • Konvencija o građanskom sudskom postupku od 17.jula 1905.
 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5.oktobra 1961.
 • Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika od 8. septembra 1976.
 • Konvencija o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu od 27. septembra 1956.
 • Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968.
 • Dopunski Protokol uz Evropsku konvenciju o obaveštenjima o stranom pravu od 15. marta 1978.
 • Evropski sporazum o prosleđivanju molbi za pravnu pomoć od 27. januara 1977.
 • Dopunski Protokol uz Evropski sporazum o dostavljanju zamolnica za pravnu pomoć od 4. oktobra 2001.
 • Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima od 15. novembra 1965.
 • Konvencija o dostavljanju sudskih i vansudskih akata u građanskim ili trgovačkim stvarima u zemlje članice Evropske unije od 26. maja 1997. (eu)
 • Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima od 18. marta 1970.