Kosmičko pravo

  • Konvencija o registrovanju objekata lansiranih u kosmos od 12.novembra 1974,
  • Sporazum o spasavanju astronauta, povratku astronauta i vraćanju predmeta izbačenih u vanatmosferski prostor od 22.aprila 1968,
  • Ugovor o načelima koja uređuju delatnosti država na istraživanju i iskorišćavanju kosmosa, uključujući Mesec i druga nebeska tela, od 27. januara 1967.