Sport

  • Evropska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama od 19. avgusta 1985.
  • Evropska konvencija protiv dopingovanja u sportu od 16. novembra 1989.