Obrazovanje

 • Konvencija o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu od 11. aprila 1997.
 • Konvencija o tehničkom i stručnom obrazovanju od 10. novembra 1989.
 • Evropska konvencija o ekvivalenciji diploma na osnovu kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove od 11. decembra 1953.
 • Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekvivalenciji diploma na osnovu kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove od 3. juna 1964.
 • Evropska konvencija o priznavanju perioda visokoškolskih studija od 15. decembra 1956.
 • Evropska konvencija o ekvivalenciji perioda univerzitetetskih studija od 6. novembra 1990.
 • Evropska konvencija o akademskom priznavanju univerzitetskih kvalifikacija od 14. decembra 1959.
 • Evropski sporazum o produžavanju stipendiranja studenata koji studiraju u inostranstvu od 12. decembra 1969.
 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija i diploma u državama koje pripadaju evropskom regionu od 21. decembra 1979.
 • Međunarodna konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma i stepena u mediteranskim, arapskim i evropskim državama od 17. decembra 1976.
 • Regionalna konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma i stepena u Latinskoj Americi i Karibima od 19. jula 1974.