Pravo mora

  • Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora od 10.decembra 1982,
  • Konvencija o teritorijalnom moru i spoljnom morskom pojasu od 29.aprila 1958, knj
  • Konvencija o otvorenom moru od 29.aprila 1958,
  • Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora od 29.aprila 1958,
  • Konvencija o epikontinentalnom pojasu od 29.aprila 1958,
  • Protokol o privilegijama i imunitetima medjunarodne vlasti za morsko dno od 27.marta 1998.
  • Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodnog suda za pravo mora od 1.jula 1997.
  • Ugovor o zajedničkom finansiranju severnoatlantskih okeanskih stanica sa Prilozima I, II i III od 15. novembra 1974