Pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda

naziv preuzmite

1

BRAČNI SPOR - dozvoljenost revizije (VKS-2010)

2

CIVILNA DEOBA NEPOKRETNOSTI - Zaključak VKS-2010

3

DRŽAVNI SLUŽBENICI - pravo na ishranu i regres (VSS-2008)

4

NADLEŽNOST - razgraničenje između opštih i privrednih sudova (VKS-2010)

5

NADLEŽNOST - razgraničenje sudske i upravne nadležnosti (VSS-2004)

6

NAKNADA ŠTETE - zastarelost kod lišenja slobode (VSS-2004)

7

NAKNADA ŠTETE - zastarelost ratne štete (VSS-1999)

8

ODBACIVANJE PODNESKA zbog nedostavljanja uverenja (VKS-2010)

9

PARNIČNI TROŠKOVI - kad advokata zamenjuje njegov pripravnik (VKS-2014)

10

PRIVREMENA MERA - pobijanje (VSS-1996)

11

PUNOMOĆNICI - žalba kad je više punomoćnika (VKS-2010)

12

RADNI ODNOSI - preobražaj radnog odnosa (VKS-2012)

13

RADNI ODNOSI - prestanak zbog starosne granice (VSS-1999)

14

REHABILITACIJA - po zakonu iz 2006 (VSS-2006)

15

RESTITUCIJA - naknada za nevraćeno zemljište (VSS-2000)

16

STANARSKO PRAVO - prestanak prava stanovanja (VSS-1999)

17

STICANJE OD NEVLASNIKA - automobil (VSS-1998)

18

SUDIJE - građanskopravni imunitet (VSS-2007)

19

VANBRAČNA ZAJEDNICA - prava na otkupljenom stanu (VSS-2002)