Pravosudni ispit

P R I R U Č N I K

ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA U 11 KNJIGA

Projuris je idejni kreator i izdavač PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA u više knjiga, podeljenih po oblastima, čime je definitivno zamenjen nekadašnji teški, obimni, podeljen u dva toma i retko ažuran priručnik za polaganje pravosudnog ispita koji je izdavala "Savremena administracija".

Projurisove knjige za polaganje pravosudnog ispita sadrže kompletnu materiju za polaganje ispita, u skladu sa propisanim programom pravosudnog ispita, pisane su od strane pravnih eksperata za određene pravne oblasti, stalno se ažuriraju, u dopadljivim su pastelnim bojama i jednostavne za korišćenje. Neke od knjiga zadrže u prilogu i integralni tekst zakona iz predmetne materije. Pravosudni priručnik sastoji se od 11 knjiga:

 1. USTAVNO PRAVO sa tekstom Ustava i Zakona o ustavnom sudu, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
 2. KRIVIČNO PRAVO sa integralnim tekstom Krivičnog zakonika, autori prof dr Miroslav Đorđević i pro dr Đorđe Đorđević
 3. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku, autor prof dr Momčilo Grubač
 4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO & STVARNO PRAVO, autor prof dr Ilija Babić
 5. OBLIGACIONO PRAVO, autor prof de Đorđe Nikolić
 6. PORODIČNO PRAVO & NASLEDNO PRAVO, autori prof dr Slobodan Panov i prof dr Oliver Antić
 7. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakona o parničnom postupku
 8. PRIVREDNO PRAVO, autori Vladimir Todorović i Ratomir Slijepčević
 9. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO, autor prof dr Dijana Marković Bajalović
 10. UPRAVNO PRAVO, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
 11. RADNO PRAVO, autor adv. Dragoljub Simonović

NAPOMENA: U prvom pasusu gornjeg teksta greškom je bilo navedeno da je izdavač starog izdanja Priručnika za polaganje pravosudnog ispita bio JP "Sluzbeni glasnik", kome se ovom prilikom izvinjavamo zbog nenamerne greške. Tim Projuris.