PRIRUČNIK

ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA U 11 KNJIGA

Projuris je idejni kreator i izdavač PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA u više knjiga, podeljenih po oblastima, čime je definitivno zamenjen nekadašnji teški, obimni, podeljen u dva toma i retko ažuran priručnik za polaganje pravosudnog ispita koji je izdavala "Savremena administracija".

Projurisove knjige za polaganje pravosudnog ispita sadrže kompletnu materiju za polaganje ispita, u skladu sa propisanim programom pravosudnog ispita, pisane su od strane pravnih eksperata za određene pravne oblasti, stalno se ažuriraju, u dopadljivim su pastelnim bojama i jednostavne za korišćenje. Neke od knjiga zadrže u prilogu i integralni tekst zakona iz predmetne materije. Pravosudni priručnik sastoji se od 11 knjiga:

 1. USTAVNO PRAVO sa tekstom Ustava i Zakona o ustavnom sudu, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
 2. KRIVIČNO PRAVO sa integralnim tekstom Krivičnog zakonika, autori prof dr Miroslav Đorđević i pro dr Đorđe Đorđević
 3. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku, autor prof dr Momčilo Grubač
 4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO & STVARNO PRAVO, autor prof dr Ilija Babić
 5. OBLIGACIONO PRAVO, autor prof de Đorđe Nikolić
 6. PORODIČNO PRAVO & NASLEDNO PRAVO, autori prof dr Slobodan Panov i prof dr Oliver Antić
 7. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakona o parničnom postupku
 8. PRIVREDNO PRAVO, autori Vladimir Todorović i Ratomir Slijepčević
 9. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO, autor prof dr Dijana Marković Bajalović
 10. UPRAVNO PRAVO, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
 11. RADNO PRAVO, autor adv. Dragoljub Simonović