PRIRUČNIK

ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA U 11 KNJIGA

Projuris je idejni kreator i izdavač PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA u više knjiga, podeljenih po oblastima, čime je definitivno zamenjen nekadašnji teški, obimni, podeljen u dva toma i retko ažuran priručnik za polaganje pravosudnog ispita koji je izdavala "Savremena administracija".

Projurisove knjige za polaganje pravosudnog ispita sadrže kompletnu materiju za polaganje ispita, u skladu sa propisanim programom pravosudnog ispita, pisane su od strane pravnih eksperata za određene pravne oblasti, stalno se ažuriraju, u dopadljivim su pastelnim bojama i jednostavne za korišćenje. Neke od knjiga zadrže u prilogu i integralni tekst zakona iz predmetne materije. Pravosudni priručnik sastoji se od 11 knjiga:

PROJURIS IZDANJA
(stanje - SEPTEMBAR 2018)

NAZIV IZDANJA / AUTOR GODINA IZDANJA / napomena BR. STRANA CENA
1
USTAVNO PRAVO I ORG. PRAVOSUĐA sa tekstom Ustava RS i Zakona o Ustav. sudu
- Bogoljub Milosavljević -
2018 februar
sedmo ažurirano izdanje/inovirano novim sadržajima koji su rezultat promena u propisima ustavnog prava, usvojenim od marta 2016. do decembra 2017. godine. Izvršene su korekcije teksta kod jednog broja određenih pitanja radi pojašnjenja ili preciziranja pojedinih instituta i ispravljanja uočenih tehničkih grešaka.
240
1.200,00
2
KRIVIČNO PRAVO sa tekstom Krivičnog zakonika
- Đorđe Đorđević; Miroslav Đorđević -
2017 jul
deveto izdanje / uključene izmene nastale donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, itd..(pojedine dopune stupaju na snagu 1. marta 2018. g. ali su i one obrađene u tekstu ovog izdanja Priručnika, uz napomenu o vremenu njihovog stupanja na snagu)
400
1.500,00
3
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku
- Momčilo Grubač -
2015 oktobar
šesto ažurirano izdanje / uključene izmene i
dopune ZKP do 2015te god.
394
1.500,00
4
UVOD U GRAĐ./STVARNO PRAVO
- Ilija Babić -
2017 oktobar
osmo ažurirano izdanje/ uz knjigu ide i dodatak "Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini od 17.12.2017. god."
287
1.200,00
5
OBLIGACIONO PRAVO
- Đorđe Nikolić -
2018 novembar
peto dopunjeno izdanje
247
1.200,00
6
PORODIČNO/NASLEDNO PRAVO
- Slobodan Panov; Oliver Antić
2017 april
peto ažurirano izdanje
209
1.000,00
7
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakona o parničnom postupku
- Veroljub Rajović; Vladimir Todorović -
2018 maj
osmo ažurirano izdanje
382
1.500,00
8
PRIVREDNO PRAVO
- Vladimir Todorović; Ratomir Slijepčević -
2018 septembar
četvrto dopunjeno i ažurirano izdanje + CD sa zakonima vezanim za datu oblast
366
1.500,00
9
MEĐUNAR. PRIVATNO PRAVO
- Dijana Marković Bajalović -
2016 novembar
šesto dopunjeno izdanje
187
1.000,00
10
UPRAVNO PRAVO
- Bogoljub Milosavljević -
u štampi
11
RADNO PRAVO
- Dragoljub Simonović -
2017 septembar
šesto ažurirano izdanje + dodatak - stanje zakonodavstva 15. januar 2018. god. (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, i drugi zakoni)
261
1.200,00
12
PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
- Vladimir Todorović -
2018 jul
sedmo ažurirano i prošireno izdanje
768
2.500,00
13
VODIČ ZA ZUS I ZUS
sa komentarom, modelima akata, primerima i upravnosudskom praksom
2018 septembar
Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, sa komentarom, praksom i 127 modela upravnih akata
650
3.000,00
14
ZKP KOMENTAR - prema Zakoniku iz 2011.
- Momčilo Grubač; Tihomir Vasiljević -
2014 jun
trinaesto izdanje
1032
2.400,00
15
RESTITUCIJA
- Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju sa komentarom i praksom; Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama sa komentarom i praksom; Bilateralni međunar. ugovori o obeštećenju nacionalizovane imovine, prava i interesa stranih lica..... / Grupa autora
2014

408
800,00
16
KONVENCIJE - MULTILATERALNE, BILATERALNE; MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ
- Zbirka međunarodnih ugovora - komplet od 3 knjige
2005

-
1.500,00
17
LEPOREČ
- srpski pravnici književnici - Dragoljub Simonović
2013

332
720,00