Zakoni Republike Slovenije

 
Red. Br.
Naziv zakona
Preuzmite
1
Krivični zakonik Slovenije - prečišćeni tekst (2012)
2
Obligacijski zakonik Slovenije - prečišćeni tekst (2007)
3
Pomorski zakonik Slovenije - prečišćeni tekst (2006)
4
Stvarnopravni zakonik Slovenije (2002)

 

 

5
Zakon o braku i porodičnim odnosima Slovenije (2004)
6
Zakon o krivičnom postupku Slovenije - prečišćeni tekst (2012)
7
Zakon o parničnom postupku Slovenije - prečišćeni tekst (2007)
8
Zakon o privrednim društvima Slovenije (2006-2013)
9
Zakon o radnim odnosima Slovenije (2013)