ON LINE PRIJAVA

ZA POHAĐANJE PRIPREMNOG SPECIJALIZOVANOG SEMINARA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA


Prijavljujem se za pohađanje pripremnog specijalizovanog Seminara za polaganje pravosudnog ispita koji organizuje PROJURIS DOO i PROJURIS - Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda, u trajanju od 135 časova, 9 vikenda, i održava se petkom i subotom u Beogradu, Terazije 41.

Moje dosadašnje radno iskustvo izgrađeno je najvećim delom u:

Kotizaciju ću uplatiti: