Zakoni Republike Srbije

Projurisova edicija “ZAKONI” sadrži oko hiljadu najvažnijih zakona i podzakonskih akata.

Svrstana je u pet oblasti – pet paketa, i to:

1 - D R Ž A V A -

2 - P R A V O S U Đ E -

3 - I M O V I N A -

4 - P R I V R E D A -

5 - D R U Š T V O -

Edicija “Zakoni” se redovno dopunjava i dnevno ažurira.

Sadržaj pojedinog paketa može se videti klikom na naziv paketa, s tim što se taj sadržaj stalno menja, nadopunjava i proširuje.

Svi zakoni dati su u integralnom (potpunom, celovitom) tekstu koji uključuje i sve međuvremene izmene i dopune do dana isporuke kupcu.

Zakoni - paketi kao i njihove dopune, isporučuju se u elektronskom obliku na e-mail adresu koju naznači kupac. Nalaze se u word formatu pa su stoga pogodni za svaku vrstu upotrebe (čitanje i primenu, preuzimanje, isecanje delova, citiranje u stručnim radovima i dr.).

Zakoni su dostupni u četiri modula:

  • Z-1. Paket zakona (jedan ili više) sa cenom od 2.000.- RSD po jednom paketu
    (za kupce izvan Srbije: 30 EUR)
  • Z-2. Paket zakona sa ažuriranjem zakona na period od godinu dana, počev od dana isporuke paketa,
    uz cenu od 5.000.- RSD po jednom paketu (za kupce izvan Srbije: 50 EUR)
  • Z-3. Kupovina pojedinog zakona po ceni od 300.- RSD po jednom zakonu
    (za kupce izvan Srbije: 5 EUR)
  • Z-4. Poseban aranžman po želji naručioca (izdvajanje posebne grupe zakona, analiza legislative, objašnjenje i tumačenje zakonskih rešenja, prevođenje zakona na strani jezik i dr.), u kom slučaju se cena aranžmana utvrđuje posebnim sporazumom.


Narudžbenica


Ime i prezime naručioca *

E-mail naručioca *

Telefon naručioca

Zakon koji naručujete
(navedite oblast - naziv paketa: DRŽAVA; PRAVOSUĐE; IMOVINA; PRIVREDA; DRUŠTVO,
kao i oznaku modula: Z-1 za paket bez ažuriranja; Z-2 za paket sa ažuriranjem; Z-3 za određeni/e zakon/e sa nazivom/ima ) *

Poruka


 


Primer uplatnice


Instrukcije za devizno plaćanje.


Nakon izvršene uplate, sledi isporuka naručenih zakona.