PRAVNI VODIČ kroz trgovčke obaveze i kazne

U maju 2024. godine izlazi iz štampe sveobuhvatna knjiga u tri toma, instruktivni savetnik za sve privredne subjekte, pravna lica i preduzetnike

PRAVNI VODIČ KROZ TRGOVAČKE I PORESKE OBAVEZE I KAZNE

t o m  I

KAZNENO I INSPEKCIJSKO PRAVO

(Prekršaji, privredni prestupi i krivična dela; Trgovina i tržište; Inspekcijski nadzor)

t o m  II

PROPISANE OBAVEZE I KAZNE

(zakonom utvrđeni instituti deliktne odgovornosti i propisane novčane i druge kazne i zaštitne mere)

t o m  III

TUTORIJAL PRIVREDNOG PRAVA

 (Subjekti u privrediàTržište novca, kapitala i vrednosnih papira; Poslovni ugovori u privredi)

Sadržaj – kraći

Sadržaj – detaljni


U ove tri knjige izloženo je celokupno privredno kazneno zakonodavstvo sadržano u desetinama važećih zakona, od prekršaja i privrednih prestupa do krivičnih dela. Detaljno je prikazan inspekcijski nadzor i to kako u svom zakonskom i regulatornom značenju, tako i u praktičnoj terenskoj komunikaciji sa privrednim subjektima, a nadasve u kontekstu pitanja represivnog naspram preventivno-korektivnog delovanja.

Privredni prekršaji, a i drugi delikti, su navedeni stricto sensu, to jest u doslovnom tekstu, uz predočavanje visine zaprećene novčane ili druge kazne i zaštitne mere za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i za preduzetnika. Tu su i propratna praktična objašnjenja instituta privrednog prava, koja uz legislativni priručnik privrednog prava sadržan u trećem tomu, čini ovaj set od tri knjige jedinstvenim edukativnim pomoćnikom i savetnikom, pa čak, može se reći, specifičnim komentarom našeg korporativnog kaznenog zakonodavstva.

Pravni vodič kroz trgovačke i poreske obaveze i kazne primenjiv je i koristan u svakodnevnom radu jer komunicira sa najvažnijim i nezaobilaznim institutima trgovačkog / privrednog prava, kao što su: prodavac / trgovac / privredni subjekt – kupac / potrošač, klijent u trgovini, zatim prodajno mesto i prodajni objekat, akti i dokumenti preduzeća, roba i prodaja robe, cena robe ili usluge, fiskalizacija, fiskalni račun i faktura, računovodstvo i knjigovodstvo, reklamiranje – oglašavanje robe ili usluge, poslodavac i zaposlenici, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita i bezbednost preduzeća, zaštita osetljivih socijalnih grupa u trgovini itd.


 trgovci…privrednici…preduzetnici…

upoznajte se sa svojim zakonskim obavezama i izbegnite kazne

Svaku zakonsku obavezu u privredi, u slučaju neizvršenja, prati rigorozna sankcija u vidu krivičnopravne odgovornosti, privrednoprestupne odgovornosti ili prekršajne odgovornosti pravnog lica i u njemu odgovornog fizičkog lica, kao i preduzetnika. Uz to slede i zaštitne mere i vidu zatvaranja prodajnog ili uslužnog objekta i zabrane obavljanja delatnosti.

Privrednici su pod stalnom prismotrom 12 ministarstava u okviru kojih deluju 32 inspekcije – tržišna, poreska, radna, sanitarna i druge. Svi oni revnosno i svakodnevno prate zakonitost i pravilnost rada privrede.

Samo u nekoliko bazičnih privrednih zakona bitnih za svakog privrednika, jer uređuju pravila privrednog organizovanja i poslovanja, propisano je blizu 500 prekršaja, 56 privrednih prestupa, 30 zaštitnih mera i četiri krivična dela (plus 29 krivičnih dela u posebnom delu Krivičnog zakonika). Novčane kazne za ove prekršaje su drastične i kreću se, po pravilu, od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za privredne prestupe i do 3.000.000 dinara.

Mogućnosti za kažnjavanje su raznovrsne i brojne.

Uz to, zakonska hiperregulacija i raspršenost kaznenih normi, nedostatak uvek jasnih i blagovremenih obaveštenja od strane nadležnih organa, indolentnost i neinventivnost komorskih tela i cehovskih udruženja, čine da je privreda izložena velikom pritisku brojnih i složenih obaveza koje pravna lica i preduzetnici moraju sami da tumače, primene i izvrše, iako su te obaveze često nedovoljno jasne i precizne, što čini da i oni najsavesniji lako mogu doći u zonu odgovornosti i kažnjivosti.

OVA KNJIGA JE SUROVI INFORMATOR PROPISANIH OBAVEZA I ZAPREĆENIH KAZNI…

…ALI I DRAGOCENI PRAVNI SAVETNIK I  INSTRUKTIVNI VODIČ DA ZAOBIĐETE TE KAZNE!

ZATO – IMAJTE UZASE OVAJ PRAKTIČNI PRIRUČNIK KOJI ĆE VAS VODITI KROZ PRAVNE LAVIRINTE ZAKONITOG POSLOVANJA!


Knjiga “Pravni vodič kroz trgovačke i poreske obaveze i kazne” u tri toma, sadrži blizu 1000 stranica teksta, u B5 formatu i u tvrdom povezu.

Cena ove knjige u pretprodaji, koja traje do 30. aprila 2024. godine, iznosi 6.900,00 dinara. Po izlasku iz štampe cena će biti znatno viša.

Autor knjige je advokat Vladimir Todorović iz Beograda.

Izdavač: Projuris – Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda, Projuris DOO i Projuris knjiga online, Beograd.

Info i naručivanje, Projuris, tel.011/6391925 i 065/23919259