SPISAK

PROJURIS IZDANJA

(sve knjige se redovno ažuriraju)

NAZIV IZDANJA / AUTOR GODINA IZDANJA / napomena BR. STRANA
1
USTAVNO PRAVO I ORG. PRAVOSUĐA sa tekstom Ustava RS i Zakona o Ustav. sudu
- Bogoljub Milosavljević -
2018 februar
sedmo ažurirano izdanje/inovirano novim sadržajima koji su rezultat promena u propisima ustavnog prava, usvojenim od marta 2016. do decembra 2017. godine. Izvršene su korekcije teksta kod jednog broja određenih pitanja radi pojašnjenja ili preciziranja pojedinih instituta i ispravljanja uočenih tehničkih grešaka.
240
2
KRIVIČNO PRAVO sa tekstom Krivičnog zakonika
- Đorđe Đorđević; Miroslav Đorđević -
2017 jul
deveto izdanje / uključene izmene nastale donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, itd..(pojedine dopune stupaju na snagu 1. marta 2018. g. ali su i one obrađene u tekstu ovog izdanja Priručnika, uz napomenu o vremenu njihovog stupanja na snagu)
400
3
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku
- Momčilo Grubač -
2015 oktobar
šesto ažurirano izdanje / uključene izmene i
dopune ZKP do 2015te god.
394
4
UVOD U GRAĐ./STVARNO PRAVO
- Ilija Babić -
2017 oktobar
osmo ažurirano izdanje/ uz knjigu ide i dodatak "Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini od 17.12.2017. god."
287
5
OBLIGACIONO PRAVO
- Đorđe Nikolić -
2018/19
peto dopunjeno izdanje
247
6
PORODIČNO/NASLEDNO PRAVO
sa tekstovima Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju
- Slobodan Panov; Oliver Antić -
2019 februar
šesto ažurirano izdanje
290
7
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
sa tekstom Zakona o parničnom postupku
- Veroljub Rajović; Vladimir Todorović -
2018 maj
osmo ažurirano izdanje
382
8
PRIVREDNO PRAVO + CD
- Vladimir Todorović; Ratomir Slijepčević -
2018 septembar
četvrto dopunjeno i ažurirano izdanje - uključene izmene Zakona o priv. društvima i Zakona o stečaju (jun 2018), nova zakonodavna rešenja u oblasti javne svojine, deviznog poslovanja, tržišta kapitala, preuzimanja akcionarskih društava, javnoprivatnog partnerstva, prevoza, procenitelja nepokretnosti, itd. Uz knjigu se dobija i CD sa 52 zakona iz oblasti Privrednog prava
366
9
MEĐUNAR. PRIVATNO PRAVO
- Dijana Marković Bajalović -
2016 novembar
šesto dopunjeno izdanje
187
10
UPRAVNO PRAVO
- Bogoljub Milosavljević -
2018 decembar
jedanaesto ažurirano izdanje + tekstovi Zakona o opštem UP i Zakon o US
215
11
RADNO PRAVO
- Dragoljub Simonović -
2017 septembar
šesto ažurirano izdanje + dodatak - stanje zakonodavstva 15. januar 2018. god. (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, i drugi zakoni)
261
12
PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
- Vladimir Todorović -
2018 jul
sedmo ažurirano i prošireno izdanje - Postupci: krivični, parnični, prekršajni, vanparnični, stečajni, upravni; Upravni spor; Ustavna žalba pred US; Strazbur - sud za ljudska prava; Pravosudni ispit: pitanja, zadaci, vežbe; Izrada sudskih odluka; Glosar procesnih pojmova; Lista konvencija; Lista zakona.
768
13
VODIČ ZA ZUP I ZUS
sa komentarom, modelima akata, primerima i upravnosudskom praksom
2018 septembar
Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, sa komentarom, praksom i 127 modela upravnih akata
650
14
ZKP KOMENTAR - prema Zakoniku iz 2011.
- Momčilo Grubač; Tihomir Vasiljević -
2014 jun
trinaesto izdanje - RASPRODATO!
15
RESTITUCIJA
- grupa autora -
2014
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju sa komentarom i praksom; Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama sa komentarom i praksom; Bilateralni međunar. ugovori o obeštećenju nacionalizovane imovine, prava i interesa stranih lica.....

408
18
KOMPLET OD TRI KNJIGE "PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ"
- PRAVOSUDNE MULTILATERALNE KONVENCIJE
- PRAVOSUDNE BILATELARNE KONVENCIJE
- PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ
2005
MEĐUNARODNI UGOVORI - Pravna pomoć u krivičnim stvarima, ekstradicija, transfer postupka i osuđenih lica, zaštita prava i sloboda, izvršenje stranih presuda, legalizacija isprava, slobodan pristup sudu, sudski imunitet, aktorska kaucija, pravna pomoć u građanskim stvarima.. itd.

-
19
LEPOREČ
- srpski pravnici književnici - Dragoljub Simonović
2013

332


INFORMACIJE O CENAMA KNJIGA:

- tel. 011/63-91-925; mob. (poziv, sms ili viber) 065/23-91-925

- Email: projuris.org@gmail.com