SPISAK

PROJURIS IZDANJA

(sve knjige se redovno ažuriraju)

NAZIV IZDANJA INFO  
1. USTAVNO PRAVO & ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA


Autor – Bogoljub Milosavljević

Osmo izdanje
- Sadrži tekst Ustava RS

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: februar
Broj strana: 213

Detaljnije

2. KRIVIČNO PRAVO

Autori – Miroslav Đorđević/Đorđe Đorđević

Deseto izdanje
- Sadrži tekst Krivičnog zakonika

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: januar
Broj strana: 398

Detaljnije

3. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Autori – Momčilo Grubač/Dragan Milošević

Sedmo ažurirano izdanje

- Sadrži tekst Zakonika o krivičnom postupku

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: januar
Broj strana: 379

Detaljnije

4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO & STVARNO PRAVO

Autor – Ilija Babić

Deveto ažurirano izdanje


Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: mart
Broj strana: 307

Detaljnije

5. OBLIGACIONO PRAVO
Autor – Đorđe Nikolić

Šesto ažurirano izdanje


Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: oktobar
Broj strana: 243

Detaljnije

6. PORODIČNO PRAVO & NASLEDNO PRAVO
Autori – Slobodan Panov/Oliver Antić

Šesto ažurirano izdanje

- Sadrži tekst Porodičnog zakona i tekst Zakona o nasleđivanju

Godina izdanja: 2021
Mesec izdanja: februar
Broj strana: 290

Detaljnije

7. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Autori– Veroljub Rajović/Vladimir Todorović

Deveto ažurirano izdanje

- Sadrži tekst Zakona o parničnom postupku

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: jun
Broj strana: 390

Detaljnije

8. PRIVREDNO PRAVO

Autori– Vladimir Todorović/Ratomir Slijepčević

Peto ažurirano i dopunjeno izdanje

Uz knjigu se dobija CD sa tekstovima zakona vezanim za materiju

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: jun
Broj strana: 372

Detaljnije

9. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Autor – Vladimir Čolović

Novi autor


Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: jul
Broj strana: 158

Detaljnije

10. UPRAVNO PRAVO

Autor – Bogoljub Milosavljević

Dvanaesto ažurirano izdanje

Sadrži tekst Zakona o upravnom postupku i tekst Zakona o upravnom sporu

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: septembar
Broj strana: 215

Detaljnije

11. RADNO PRAVO

Autor – Dragoljub Simonović

Sedmo ažurirano izdanje

Sadrži tekst Zakona o radu

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja:
Broj strana: 206

Detaljnije

12. PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
(U DVA TOMA)

Autor – Vladimir Todorović

Pravni vodič kroz sve sudske I nesudske postupke
REGULATIVA – PRIMERI – OBRASCI – PRAKSA
Osmo izmenjeno, ažurirano i dopunjeno izdanje

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: septembar
Broj strana: I deo – 447, II deo – 447;
Ukupan broj strana: 894

Detaljnije

INFORMATOR PRAVOSUDNOG ISPITA

Autor – Vukašin Jerinić

Sve o sadržini i načinu pripreme i polaganja pravosudnog ispita
(sa najčešćim ispitnim pitanjima na pravosudnom ispitu)

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: januar
Broj strana: 164

Detaljnije

Pravni vodič kroz ZUP & ZUS
(sa komentarima, 127 modela akata primerima rešenja i drugih upravnih akata i upravnosudskom praksom)

Autor – Vladimir Todorović

Pravni vodič kroz Zakon opštem o upravnom postupku (ZUP) & Zakon o upravnim sporovima (ZUS). Sadrži komentare, 127 modela akata, primere rešenja i druge upravne akte, kao i upravnosudsku praksu.

Godina izdanja: 2018
Mesec izdanja: septembar
Broj strana: 650

Detaljnije

RESTITUCIJA - KOMENTARI ZAKONA SA SUDSKOM PRAKSOM
Autor – Vladimir Todorović, mr Siniša Rajić i Strahinja Sekulić

Sadrži komentare Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (2006) i Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (2011) i sudsku praksu - Bilatelarni međunarodni ugovori o obeštećenju nacionalizovane imovine, prava i interesa stranih lica

Godina izdanja: 2014
Mesec izdanja:
Broj strana: 400


Detaljnije

PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ
Autor – Vladimir Todorović

MEĐUNARODNI UGOVORI - Pravna pomoć u krivičnim stvarima, ekstradicija, transfer postupaka i osuđenih lica, zaštita prava i sloboda, izvršenje stranih presuda, legalizacija isprava, slobodan pristup sudu, sudski imunitet, aktorska kaucija, pravna pomoć u građanskim stvarima.... itd.

Godina izdanja: 2005
Mesec izdanja:
Broj strana: 285


Detaljnije

MEĐUNARODNI MULTILATELARNI UGOVORI
Autor – Vladimir Todorović

Godina izdanja: 2005
Mesec izdanja:
Broj strana:


R A S P R O D A T O

Detaljnije

MEĐUNARODNI BILATELARNI UGOVORI
Autor – Vladimir Todorović

Godina izdanja: 2005
Mesec izdanja:
Broj strana:


R A S P R O D A T O

Detaljnije

KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Autor – prof dr Momčilo Grubač i prof dr Tihomir Vasiljević

Jedinstven, sistematičan i produbljen komentar novog ZKP-a iz 2011. godine, koji je u primeni od 1. oktobra 2013. godine.
Komentar ZKP-a eminentnih autora: prof. dr Momčila Grubača i prof. dr Tihomira Vasiljevića godinama je najreferentniji i najsigurniji pravni putokaz u samu srž krivičnoprocesnog sistema.
Trinaesto izdanje

Godina izdanja: 2014
Mesec izdanja: jun
Broj strana: 1032


R A S P R O D A T O

Detaljnije

SAGOREVANJE/CATHARSIS
Autor – Vladimir Todorović

Knjiga istinitih događaja na srpskom i engleskom jeziku. U središnjem delu knjige je petodelni esej o istrebljenju jedne porodice (familicidu) - dece i žena u selu Kamengrad, na planini Grmeč u Bosanskoj krajini, u februaru 1943. godine. Crvena nit ove knjige je komparacija zločina koji se morbidno i bez smisla već stotinu godina dešavaju i ponavljaju u bosanskom i balkanskom mizanscenu, u kom zločinac i ne zna ko je i koliko je kriva njegova žrtva, kao što ni žrtva ne zna za šta je i koliko kome dužna.

Godina izdanja: 2019
Mesec izdanja: jun
Broj strana: 128,136


Detaljnije

AUTOMANIJAK U SRCU

Autor – Gavrilo Belaćević

Knjiga za one koji jednostavno vole automobile. Za one kojima automobili nisu samo prevozno sredstvo već mnogo više od toga. Prava poslastica za ljubitelje četvorotočkaša. Automanijak u srcu je pisan tako da može da ga čita svako i knjiga je oko koje ćete vatreno diskutovati.

Godina izdanja: 2020
Mesec izdanja: oktobar
Broj strana: 183


Detaljnije

LEPOREČ - srpski pravnici - književnici

Autor – Dragoljub Lune Simonović

Godina izdanja: 2013
Mesec izdanja:
Broj strana: 332INFORMACIJE O CENAMA KNJIGA:

- tel. 011/63-91-925; mob. (poziv, sms ili viber) 065/23-91-925

- Email: projuris.org@gmail.com