Novosti

 • Specijalizovani interaktivni seminar
  • Specijalizovani interaktivni seminar
   PRESTANAK RADNOG ODNOSA / OTKAZ UGOVORA O RADU

   (u pravnom kontekstu Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, Zakona o policiji, Zakona o vojsci)


   Seminar je održan u petak 18. marta 2016. godine od 10:00 do 16:00 časova u
   Hotelu Palas u Beogradu, Topličin venac 23.

   Referenti i moderatori Seminara su bili:

   Zorica Smirčić, sudija Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu,
   Dragoljub Simonović, advokat

   Na Seminaru je bilo reči o sledećim temama:

   1. Prestanak radnog odnosa – razlozi za prestanak; prestanak po sili zakona;
    sporazumni prestanak radnog odnosa

   2. Otkaz ugovora o radu – otkaz od strane zaposlenog; otkaz od strane poslodavca

   3. Reintegracija zaposlenih (fakultativnost vraćanja na rad)

   4. Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

   5. Problemi u radnopravnoj praksi i sudskoj praksi

   6. Analiza slučaja (case study), pitanja i odgovori

 • Projurisova edicija “ZAKONI”
  • Projurisova edicija “ZAKONI”

   sadrži oko hiljadu najvažnijih zakona i podzakonskih akata.

   Edicija “Zakoni” se redovno dopunjava i dnevno ažurira.

   Svi zakoni dati su u integralnom (potpunom, celovitom) tekstu koji uključuje i sve međuvremene izmene i dopune do dana isporuke kupcu.

   Zakoni - paketi kao i njihove dopune, mogu se naručiti putem sajta.

   Isporučuju se u elektronskom obliku na e-mail adresu koju naznači kupac

   Više informacija na strani Zakoni Srbije

 • Projurisova baza ugovora
  • Projurisova baza ugovora

   U Projurisovoj bazi ugovora sadržano je više stotina ugovora iz oblasti stvarnog prava, obligacionog prava, porodičnog prava, naslednog prava, privrednog prava, autorskog prava, radnog prava…koji su neophodni za rad i poslovanje preduzeća, društava, ustanova, ali i za svakodnevne životne potrebe pravnih i fizičkih lica. Baza ugovora se stalno dopunjuje i nadograđuje prateći aktuelno zakonodavstvo, privredne tokove i društvene i ljudske potrebe.

   Ugovori su izrađeni metodom najsavremenije pravne nomotetike, koja se koristi pri donošenju zakona, a odlikuje ih zakonska utemeljenost, pravni perfekcionizam i savršen jezički izraz koji ne dopuštaju dileme, nesigurnost ili dvojakost u tumačenju i primeni ugovora. Svi ugovori su u word formatu tako da se mogu precizirati, dopuniti i menjati u skladu sa konkretnim potrebama naručioca.

   Vise informacija na strani Ugovori