Pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda

Red. Br.
Naziv
Preuzmi
1
BRAČNI SPOR - dozvoljenost revizije (VKS-2010)
2
CIVILNA DEOBA NEPOKRETNOSTI - Zaključak VKS-2010
3
DRŽAVNI SLUŽBENICI - pravo na ishranu i regres (VSS-2008)
4
NADLEŽNOST - razgraničenje između opštih i privrednih sudova (VKS-2010)
5
NADLEŽNOST - razgraničenje sudske i upravne nadležnosti (VSS-2004)
6
NAKNADA ŠTETE - zastarelost kod lišenja slobode (VSS-2004)
7
NAKNADA ŠTETE - zastarelost ratne štete (VSS-1999)
8
ODBACIVANJE PODNESKA zbog nedostavljanja uverenja (VKS-2010)
9
PARNIČNI TROŠKOVI - kad advokata zamenjuje njegov pripravnik (VKS-2014)
10
PRIVREMENA MERA - pobijanje (VSS-1996)
11
PUNOMOĆNICI - žalba kad je više punomoćnika (VKS-2010)
12
RADNI ODNOSI - preobražaj radnog odnosa (VKS-2012)
13
RADNI ODNOSI - prestanak zbog starosne granice (VSS-1999)
14
REHABILITACIJA - po zakonu iz 2006 (VSS-2006)
15
RESTITUCIJA - naknada za nevraćeno zemljište (VSS-2000)
16
STANARSKO PRAVO - prestanak prava stanovanja (VSS-1999)
17
STICANJE OD NEVLASNIKA - automobil (VSS-1998)
18
SUDIJE - građanskopravni imunitet (VSS-2007)
19
VANBRAČNA ZAJEDNICA - prava na otkupljenom stanu (VSS-2002)