OSTALA IZDANJA

SAGOREVANJE
Srebrenica/1995 i Kamengrad/1943
(duhovi koji kruže),
autor Vladimir Todorović

__________________________________________________

- ZAKON O HIPOTECI, sa uvodnim objašnjenjima i tekstom Zakona,

- ZAKON O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA, sa komentarom,

- PRIMANJE I DAVANJE MITA, autor Gordana Božilović Petrović,

- TRGOVCI I TRŽIŠNA INSPEKCIJA, autor Ranko Dragnić,

- ZBIRKA ZAKONA IZ OBLASTI TRŽIŠNIH ODNOSA,

_________________