Zakoni Republike Hrvatske

Red. Br.
Naziv zakona
Preuzmi
1
Kazneni zakon Hrvatske (2011-2012)
2
Obiteljski zakon Hrvatske (2003)
3
Ovršni zakon Hrvatske (2012)
4
Zakon o državnom odvjetništvu Hrvatske (2009-2013)
5
Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Hrvatske (2009)
6
Zakon o kaznenom postupku Hrvatske (2008-2013)
7
Zakon o mpp u kaznenim stvarima Hrvatske (2004)
8
Zakon o nasljeđivanju Hrvatske (2003-2013)
9
Zakon o nezastarevanju kaznenih dela iz procesa privatizacije - Hrvatska (2011)
10
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Hrvatske (2008)
11
Zakon o obveznim odnosima Hrvatske (2005-2008)
12
Zakon o odvjetništvu Hrvatske (1994-2011)
13
Zakon o općem upravnom postupku Hrvatske (2009)
14
Zakon o parničnom postupku Hrvatske (1977-2013)
15
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - Hrvatska (2010)
16
Zakon o pravosudnoj saradnji Hrvatske s državama EU (2010-2013)
17
Zakon o radu Hrvatske (2009-2013)
18
Zakon o upravnim sporovima Hrvatske (2010-2012)
19
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Hrvatske (1996-2012)