Retrolex

naziv preuzmi

1

Osnovni zakon o eksproprijaciji FNRJ (1947)

2

Ustav Kneževine Srbije - Sretenjski ustav (1835)

3

Ustav kraljevine SHS - Vidovdanski ustav (1921)

4

Ustav Kraljevine Srbije (1903)

5

Ustav Srpske pravoslavne crkve (1947)

6

Zakon o akcionarskim društvima Srbije (1896)

7

Zakon o Islamskoj verskoj zajednici (1930)

8

Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. Aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije (1946)

9

Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama (1965)

10

Zakon o prometu zemljišta i zgrada (1965)

11

Zakon o Srpskoj pravoslavnoj crkvi (1929)

12

Zakon o stambenim odnosima SFRJ (1966-1968)