Sagorevanje - Balkanski kvalifikativi

(većma korišćeni u ovoj knjizi)

 • ad infinitum – beskonačno, bezgranično, zauvek, zasvagda
 • adolescencija – nezrelost, uzrast između detinjstva i odraslosti
 • antonim – suprotnica, reč suprotna po značenju (npr. toplo – hladno)
 • aparatčik – čovek krutih navika stečenih u državnom aparatu, birokrata
 • apoteoza – veličanje, slavljenje, obožavanje
 • artefakt – rukotvorina, stvar koju je napravio čovek a nije stvorila priroda
 • beslovesno – nerazumno, besvesno, glupavo
 • bestijati – biti razularen, ponašati se kao divlja životinja
 • bilmez – tupan, zvekan, budala
 • biljac – debeli pokrivač od vune koji se tkao po selima Like i Podgrmeča
 • bizgov – lenština, neradnik, telesno masivan i umno uskraćen a radno minoran
 • bizgača ili bizgulja – ženski oblik bizgova
 • buzdovan – glupčina, budalaš, bukvan, blento, volina, neznalica, tupson
 • cajka – zatupljujuća pesma zavijajućeg glasa i siromašnog akorda, muzika bez ukusa i umetničke vrednosti sa istom takvom pevaljkom
 • difamacija - ozloglašivanje, klevetanje, sramoćenje nekoga širenjem glasina
 • duduk – klada, cepanica, budala, praznoglavac, somina
 • džiber – prostak, plitak i primitivan tip
 • empatija – saosećajnost, opažanje i razumevanje tuđih osećanja
 • endemično – zavičajno, domaće, samo na jednom mestu
 • epifanija – prosvetljenje, iznenadno otkriće
 • etnicitet – etničnost, pripadnost narodu (etnosu)
 • eufemizam – ublažavanje, kad se neki izraz koji ima lošu/neugodnu konotaciju zamenjuje blažim i prijatnijim (npr. umesto: star – iskusan, umesto: ići u toalet – ići tamo gde car ide peške)
 • euforija – osećaj samozadovoljstva i prijatnosti, naročito kod alkoholičara, morfinista, kokainista, nacionalista i lažnih patriota
 • familicid – ubistvo i generičko zatiranje porodice, genocid nad porodicom
 • frustracija – razočaranost, stanje i osećaj lišenosti nečega, osujećenost u opravdanim očekivanjima
 • fukara – ljudi koji su moralni ološ, bednici, protuve koje gaze i uništavaju sve što im se nađe na putu, ljudi koji ne prezaju ni od čega
 • fundamentalisti – zagovarači jednostranog načina mišljenja za koje smatraju da se ne može dovesti u pitanje, nacionalno i verski zadrti ljudi
 • galamatias – mnoštvo, haos, posebno: zbrka reči
 • gegula – prostačina, neotesanac, primitivac, zatucani džiber
 • hohštapler – probisvet, varalica koji nastupa sa maskom otmenog i uljudnog čoveka
 • homo balcanicus – čovek sa Balkana, čovek sa deficitom političke kulture, pun nagona, nacionalne strasti, nerazumevanja i netolerancije
 • hud – loš, zao, ružan
 • instant doktori – koji su stekli doktorat na brzinu, prečicama i štancanjem diploma, bez svestranog obrazovanja i naučne težine
 • jalija (jalijaš) – besposličari, skitnice
 • kijamet – zlo, smak sveta, napast, nevreme
 • kontinuum – neprekidni vremenski tok, beskonačna celina vremena i prostora
 • kulov – prostačina, seljačina, nekulturan čovek
 • melioracija - poboljšavanje, popravljanje
 • maroder – pljačkaš, strvinar koji stiče na tuđoj nevolji i propasti, nitkov, hulja
 • missa pro defunctis – rekvijem, crkvena služba, misa, svečano podušje i opelo nekome
 • mizanscen – scenski aranžman, raspored scenskih detalja (ljudi, stvari i dr.) u prostoru, ambijentu
 • mućurla – čovek nepromišljen, šupljoglav, budalast,
 • mutivoda – mufljuz, bednik, prevrtljivac, bezočnik, muvalo, spletkaroš, prevejanac
 • neznajša – neznalica, praznoglavac, duduk, nesposobnjaković, šarlatan, diletant
 • onirički – sličan snu, budno snevanje, vizija/doživljaj između sna i jave
 • pacer – neznalica, šeprtlja, slab radnik
 • paroksizam – najviši stupanj nekog osećanja: bola, uzbuđenja, straha, brige
 • pežoracija – pogrda, kvarenje nečega, slika nečega u ružnom i podcenjivačkom svetlu; suprotno tome je melioracija (v.gore); kod reči istog značenje npr. škrt i štedljiv, prva ima pežorativno/negativno značenje, a druga meliorativno/pozitivno značenje
 • pizma – mržnja, zagriženo neprijateljstvo, pakost, zloba
 • poltron – ulizica, puzavac, beskičmenjak, podrepaš
 • primordijalno – prapočetno, prvobitno, bitno, glavno
 • provenijencija – poreklo, mesto gde je nešto nastalo, sredina iz koje je nešto poteklo
 • reinterpretator – onaj ko ponovo tumači, objašnjava i izlaže nešto što je već protumačeno, tumačenje nečega na svoj način i u svoju korist
 • rekvijem – svečana crkvena služba za mrtve, misa sa svrhom opela i podušja
 • rijaliti – zaglupljujuća, izrežirana i jeftina tv-zabava sa prostim i primitivnim učesnicima i najnižim strastima, kroz koju se emituje prostakluk, truje društveni moral i prelaze sve granice dobrog ukusa
 • sindrom –skup međusobno povezanih simptoma, indikatora i obeležja koji definišu neko stanje, pojam, ili navode na određeni zaključak
 • sinergija – zajedništvo u energiji, zajedničko delovanje kroz udruživanje snaga
 • singularitet – osobenost, posebnost, pojedinačnost, specifičnost, čudnovatnost
 • sinkretizam – ujedinjenje, prožimanje, spajanje
 • sociopata – osoba koja se ponaša izvan društvenih normi i pravila, nesocijalna osoba koja nije fizički ili psihički bolesna, već ima pogrešna moralna i druga uverenja
 • somnambulizam – stanje svesti između sna i jave, mesečarenje
 • stigma – ožiljak, opekotina, žig srama (znamenje stavljano na odbegle robove u antičko doba)
 • šićardžija – interesdžija, čovek lakom na novac i svaki drugi dobitak
 • šizma – rascep, podvojenost, raskol, odvajanje
 • šlihtara – udvorica, poltron, laskavac, podrepak, uvlaka, lakej, čankoliz
 • štreber – laktaš, karijerista, šlihtara
 • šuša – bezvredna i nesposobna osoba, ništarija bez ugleda, osoba lišena moći i snage
 • tabloidi – žuta štampa, novine koje čitaocima umesto objektivnih informacija plasiraju neproverene, senzacionalističke i huškačke vesti, u cilju bolje prodaje
 • tokmak – čovek zadrt i glup, zvrndov, šmokljan
 • -traktat – rasprava, mala usmena ili pisana analiza nekog pitanja
 • tribalizam – primitivna društvena organizacija života u plemenskim skupinama ljudi povezanih plemenskim vezama; ideologija povezanosti putem krvi i tla; ksenofobična grupa zaostala na nivou plemena koja se opire društvenim promenama i napretku
 • tupson – glupan, volina, duduk
 • tutumrak – čovek zao i podmukao, dvoličnjak
 • vancaga – probisvet, avanturista, muvalo
 • virulentno – zarazno, otrovno, gnojno, patogeno
 • zentara – plašljivac, kukavica, suzdržljivac, skeptičar
 • zijanćer – pljačkaš, otimač, štetočina
 • zulumćar – nasilnik, razbojnik, tiranin, agresor