On line prijava

ZA POHAĐANJE PRIPREMNOG SPECIJALIZOVANOG SEMINARA ZA POLAGANJE
PRAVOSUDNOG ISPITA

Prijavljujem se za pohađanje pripremnog specijalizovanog Seminara za polaganje pravosudnog ispita koji organizuje PROJURIS DOO i PROJURIS - Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda, u trajanju od 135 časova, 9 vikenda i održava se petkom i subotom u Beogradu, Terazije 41.


Moje dosadašnje radno iskustvo izgrađeno je najvećim delom u:

Kotizaciju ću uplatiti:

Ime i prezime *

Adresa *

e-mail *

Kontakt telefon *

Mesto

Datum prijave