Sudski postupci za uređenje porodičnih odnosa

Posebni parnični postupci

Porodični zakon uređuje šest posebnih parničnih postupaka u kojima se rešavaju sporni odnosi iz oblasti porodičnih odnosa:

 • Postupak u bračnom sporu (čl. 209-246)
 • Postupak u sporu o materinstvu i očinstvu (čl. 247-260)
 • Postupak u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava (čl.261-273)
 • Postupak u sporu za poništenje usvojenja (čl. 274-276)
 • Postupak u sporu za izdržavanje (čl. 277-282)
 • Postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici (čl. 283-289)

Odstupanja od pravila ZPP-a

Ovi posebni postupci u nekim elementima odstupaju od opštih parničnih pravila utvrđenih u odredbama Zakona o parničnom postupku. Procesna specifičnost postupaka u vezi sa porodičnim odnosima ogleda se u sledećem:

 • sudi tročlano sudsko veće - u prvom stepenu sudi uvek tročlano sudsko veće (sudija i dvoje sudija porotnika, a po žalbi veće troje sudija,
 • potrebna posebna znanja - sudije i sudije porotnici moraju da imaju posebna znanja i iskustva u oblasti prava deteta,
 • hitnost - sudski postupak je hitan,
 • nema odgovora na tužbu - tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor,
 • samo dva ročišta - postupak se po pravilu sprovodi i okončava na prva dva ročišta
 • kratki rokovi za prvo ročište - sud prvo ročište zakazuje tako da se održi u roku od 15 dana od dana kada su tužba ili predlog primljeni u sudu, a u postupku u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za izdržavanje taj rok je 8 dana,
 • kratak rok za žalbenu odluku - drugostepeni sud dužan je da donese odluku u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena žalba, a u postupku u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za izdržavanje u roku od 15 dana,
 • odstupanje od načela dispozicije - u postupku u sporu za izdržavanje, kao i u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, sud nije vezan granicama postavljenog tužbenog zahteva
 • važi i istražno nacelo - u postupcima za uredenje porodicnih odnosa pored raspravnog, važi i istražno načelo, što znači da sud može utvrđivati činjenice i kada one nisu među strankama sporne, a može i samostalno istraživati činjenice koje nijedna stranka nije iznela,
 • isključenje javnosti - u ovim postupcima isključena je javnost,
 • odstupanje od suspenzivnog dejstva žalbe - u postupku u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, žalba ne zadržava izvršenje presude o određivanju ili produženju mere zaštite od nasilja u porodici,
 • slobodna ocena troškova - sud o troškovima postupka odlučuje po slobodnoj oceni, vodeći računa o razlozima pravičnosti,
 • revizija može uvek - revizija je uvek dozvoljena u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, osim ako Porodičnim zakonom nije drugačije određeno
 • nedozvoljenost nekih presuda - presuda zbog propuštanja, presuda na osnovu odricanja i presuda na osnovu priznanja, nisu dozvoljene u bračnim i paternitetskim sporovima, u sporovima za vršenje i lišenje roditeljskog prava, kao i u sporovima za zaštitu prava deteta,
 • nedozvoljenost sudskog poravnanja - sudskim poravnanjem ne može se okončati postupak u bračnim i paternitetskim sporovima, u sporovima za vršenje i lišenje roditeljskog prava, kao i u sporovima za zaštitu prava deteta.