Tužbe u porodičnim stvarima

Porodični zakon, s obzirom da uređuje delikatne lične, porodične i imovinske odnose složenog dejstva i dugotrajnih posledica, u mnogim slučajevima inklinira ka sudskom rešavanju tih odnosa. U tom cilju Porodični zakon imenuje brojne tužbe, kao što su:

 • tužba za razvod braka, čl. 210/1,219
 • tužba za utvrđenje postojanja ili nepostojanja braka, član 211
 • tužba za poništaj ništavnog braka, član 212
 • tužba za poništaj rušljivog braka zbog maloletstva, član 215
 • tužba za poništaj rušljivog braka zbog prinude i zablude, član 216
 • tužba za poništaj rušljivog braka zbog nesposobnosti za rasuđivanje, član 217
 • tužba u sporu radi utvrđivanja i osporavanja materinstva ili očinstva, član 248
 • tužba radi osporavanja materinstva, član 250
 • tužba radi utvrđivanja očinstva, član 251
 • tužba radi osporavanja očinstva, član 252
 • tužba radi poništenja priznanja očinstva, član 253
 • tužba za zaštitu prava deteta, član 263
 • tužba za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, član 264
 • tužba za poništenje usvojenja, član 275
 • tužba za izdržavanje, čl. 278, 279
 • tužba za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici, član 284/2
 • tužba za prestanak mere zaštite od nasilja u porodici, član 284/3
 • tužbe zbog povrede prava na lično ime, član 355