Ugovori

BAZA UGOVORA. U Projurisovoj bazi ugovora sadržano je više stotina ugovora iz oblasti stvarnog prava, obligacionog prava, porodičnog prava, naslednog prava, privrednog prava, autorskog prava, radnog prava…koji su neophodni za rad i poslovanje preduzeća, društava, ustanova, ali i za svakodnevne životne potrebe pravnih i fizičkih lica. Baza ugovora se stalno dopunjuje i nadograđuje prateći aktuelno zakonodavstvo, privredne tokove i društvene i ljudske potrebe.

Ugovori su izrađeni metodom najsavremenije pravne nomotetike, koja se koristi pri donošenju zakona, a odlikuje ih zakonska utemeljenost, pravni perfekcionizam i savršen jezički izraz koji ne dopuštaju dileme, nesigurnost ili dvojakost u tumačenju i primeni ugovora. Svi ugovori su u word formatu tako da se mogu precizirati, dopuniti i menjati u skladu sa konkretnim potrebama naručioca.

NARUČIVANJE : Ugovori se mogu naručiti pojedinačno, po ceni od 5.000.- RSD po ugovoru, za inostranstvo 70.- EUR po ugovoru. Isporučuju se elektronskim putem, na e-mail naručioca odmah nakon evidentirane uplate.


Narudžbenica


Ime i prezime naručioca *

E-mail naručioca *

Telefon naručioca

Ugovor koji naručujete (obavezno navedite broj i naziv ugovora koji naručujete )
Napomena: u desnoj koloni sajta kliknite za detaljan prikaz pojedinačnih ugovora u okviru svake grupe. *

Poruka