Upravni postupci za uređenje porodičnih odnosa

Porodični zakon uređuje četiri posebna upravna postupka kojima se uređuju porodični odnosi:

  • Postupak sklapanja braka (čl. 292-304)
  • Postupak priznanja očinstva (čl. 305-310)
  • Postupak zasnivanja usvojenja (čl. 311-328)
  • Postupak stavljanja pod starateljstvo (čl. 329-341)

Na postupak organa uprave koji je u vezi sa porodičnim odnosima primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Ovim upravnim postupcima se uspostavljaju bitne promene u ličnom i porodicnom statusu lica. Zato se konačno rešenje upravnog organa povodom zaključenja braka, priznanja očinstva, zasnivanja usvojenja i stavljanja lica pod starateljstvo, upisuje u matičnu knjigu rođenih, a kod zaključenja braka i matičnu knjigu venčanih, a po potrebi i u javni registar prava na nepokretnostima (kod stavljanja lica pod starateljstvo). Pored fikcije apsolutne tačnosti upisanih podataka, to znači i da su ti podaci, s obzirom da se upisuju u javne knjige, svakome dostupni.