Ustavno pravo & Organizacija pravosuđa

1,500.00 рсд

Autor: Bogoljub Milosavljević
Godina izdanja: 2023
Mesec izdanja: maj
Izdanje: deseto izmenjeno
Broj strana: 228
Format: B5
Pismo: latinica
Povez: meki
ISBN: 978-86-81848-17-3

Šifra: 001 Kategorije: ,

Kratak opis

Knjiga u sebi sadrži Ustav Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2006, 115/2021 – Amandmani I-XXIX, 16/2022 od 9. februara 2022), Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06 od 10. novembra 2006. godine) i Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 115/21 od 30. novembra 2021. godine).

S A D R Ž A J:

Predgovor desetom izdanju
Predgovor prvom izdanju

Prvi deo

USTAVNO PRAVO

I. USTAV I DRUGI IZVORI USTAVNOG PRAVA
1. Izvori ustavnog prava
2. Pojam ustava
3. Materija (sadržina) ustava
4. Svojstva ustava
5. Vrste (podele) ustava
6. Promena ustava
7. Sistematika (struktura) ustava

II. NAČELA USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
1. O Načelima Ustava
2. Ustavno određenje Republike Srbije
3. Načelo građanske suverenosti
4. Načelo vladavine prava, ustavnost i zakonitost
5. Načelo podele vlasti
6. Načelo političkog pluralizma
7. Načelo zabrane sukoba interesa
8. Načelo teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granice
9. Načelo svetovnosti države
10. Načelo teritorijalne decentralizacije
11. Načela o međunarodnim odnosima i odnosu međunarodnog i unutrašnjeg prava
12. Ustavna jemstva (garancije)

III. LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I SLOBODE
1. O pojmu, klasifikaciji i razvoju ljudskih prava
2. Načela o ljudskim pravima
3. Lična prava
4. Politička prava
5. Ekonomska prava
6. Socijalna prava
7. Kulturna prava
8. Prava pripadnika nacionalnih manjina
9. Ustavne dužnosti
10. Prava stranaca
11. Zaštita ljudskih prava:

 • Zaštita pred domaćim organima
 • Zaštita pred međunarodnim organima
 • Međunarodne konvencije o ljudskim pravima

IV. EKONOMSKO UREĐENJE I JAVNE FINANSIJE
1. Načela ekonomskog uređenja
2. Svojinski odnosi
3. Javne finansije

V. ZAKONODAVNA VLAST
1. Narodna skupština:

 • Nadležnost, funkcije i akti
 • Konstituisanje, prestanak mandata i raspuštanje
 • Unutrašnja organizacija i način rada
 • Položaj narodnih poslanika
 • Izbor narodnih poslanika i zaštita izbornog prava
 • Zakonodavni postupak

2. Referendum i narodna inicijativa:

 • Referendum
 • Narodna inicijativa

VI. IZVRŠNA VLAST
1. Predsednik Republike:

 • Nadležnost i akti
 • Izbor i prestanak mandata
 • Odgovornost predsednika Republike

2. Vlada:

 • Sastav i izbor
 • Nadležnost i akti
 • Odgovornost Vlade i ministara
 • Državna uprava

3. Vojska Srbije

VII. USTAVNI SUD
1. Pojam i sistemi kontrole ustavnosti
2. Položaj, uređenje i akti Ustavnog suda
3. Izbor i položaj sudija
4. Nadležnost i pojedini postupci:

 • Nadležnost i vrste postupaka
 • Postupak kontrole normativnih akata
 • Postupak po ustavnoj žalbi
 • Ostali postupci

VIII. TERITORIJALNO UREĐENJE
1. Pojam i oblici teritorijalne decentralizacije
2. Teritorijalna autonomija:

 • Pojam i jedinice teritorijalne autonomije
 • Nadležnosti, organi i akti
 • Finansiranje autonomnih pokrajina
 • Nadzor nad radom i pravna zaštita

3. Lokalna samouprava:

 • Pojam i jedinice lokalne samouprave
 • Nadležnosti, organi i akti
 • Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave
 • Finansiranje lokalne samouprave
 • Nadzor nad radom i pravna zaštita

IX.USTAVNOST U VANREDNOM I RATNOM STANJU
1. Nadležnost za proglašenje vanrednog i ratnog stanja
2. Odstupanja od ljudskih prava

Drugi deo

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

I. SUDOVI
1. Ustavna načela o sudskoj vlasti
2. Uređenje sudova:

 • Vrste sudova
 • Nadležnost osnovnih, viših i apelacionih sudova
 • Nadležnost privrednih sudova
 • Nadležnost Upravnog suda
 • Nadležnost prekršajnih sudova
 • Nadležnost i uređenje Vrhovnog suda
 • Unutrašnje uređenje sudova
 • Sudska uprava
 • Pravosudna uprava i finansiranje sudova
 • Sudski poslovnik i sudska pisarnica
 • Sudsko osoblje
 • Obezbeđenje suda

3. Položaj sudije i predsednika suda:

 • Položaj sudije
 • Izbor sudije
 • Prestanak sudijske funkcije
 • Položaj predsednika suda
 • Stručno usavršavanje i obuka
 • Odgovornost sudije
 • Položaj sudija porotnika

4. Visoki savet sudstva

II. JAVNO TUŽILAŠTVO
1. Položaj i organizacija javnog tužilaštva
2. Nadležnosti i kolegijum javnog tužilaštva
3. Uprava u javnom tužilaštvu
4. Položaj nosilaca funkcije
5. Izbor i prestanak funkcije
6. Odgovornost nosilaca funkcije
7. Javnotužilačko osoblje
8. Visoki savet tužilaštva

III. ADVOKATURA
1. Funkcije advokature i način njihovog obavljanja
2. Uslovi za obavljanje advokatske profesije
3. Prava i dužnosti advokata
4. Zabrana i prestanak obavljanjaadvokatske profesije
5. Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika
6. Advokatski pripravnici
7. Advokatska komora

IV. PRAVOBRANILAŠTVO
V. JAVNO BELEŽNIŠTVO
VI. JAVNI IZVRŠITELJI
VII. PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
VIII. ARBITRAŽE

PRAVNI IZVORI I KNJIŽEVNOST
USTAV REPUBLIKE SRBIJE
USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE AKTA O PROMENI
USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Predgovor desetom izdanju

Od prethodnog izdanja ovog priručnika s početka 2021. godine, pa do marta 2023. godine, izvršene su značajne promene u izvorima ustavnog prava. To se naročito odnosi na promene ustavnog i zakonskog okvira o pravosuđu, kao i na još neka druga pitanja (izbori, referendum i narodna inicijativa, institucija Zaštitnika građana i dr.). Zbog toga i nastojanja da se materija u celini izloži na sažetiji način, ovo izdanje je u velikoj meri inovirano ne samo sadržajima koji odražavaju izvršene ustavne i zakonske promene, nego je i prerađeno u pogledu načina i obima izlaganja da bi bilo što adekvatniji priručnički tekst za pripremanje pravosudnog ispita.
Uz priručnik su štampani tekstovi Ustava Republike Srbije sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije, Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije (2006) i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije (2021).

Dodatne informacije

Težina 0.305 kg