Uslovi korišćenja i Pravila kupovine u web shop-u

Veb sajt www.projuris.org sadrži besplatne edukativno-informativne sadržaje, kao i elektronsku prodavnicu sa izloženim knjigama – pravnom i drugom literaturom.

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Sajt www.projuris.org pravno-tehnički uređuje Projuris – Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda, kao strukovna i nedobitna organizacija, kojoj se, u vezi s tim, mogu uputiti zapažanja i primedbe na mejl adresu: projuris.org@gmail.com, kao i Projuris d.o.o, iz Beograda, e-mail: projurisoffice@gmail.com. Elektronsku prodavnicu – Web shop, vodi Projuris knjiga-online iz Beograda, e-mail: projurisweb@gmail.com (detaljni pravno-statusni i tehnički podaci sadržani su u dokumentu: Pravila kupovine u Web shopu Projuris). U nastavku teksta, kad se koristi pojam „Projuris“ ili www.projuris.org – odnosi se na sve navedene subjekte, a imenično izdvajanje jednog subjekta odnosi se samo na njega.

Projuris može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti podređene egzaktnim zakonskim normama ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Uslovi korišćenja sajta Projuris, koje ovde čitate, važe kako za korisnike sajta www.projuris.org, tako i za kupce knjiga u Web shopu, s tim što ovi potonji, da bi obavili kupovinu, treba da pročitaju i prihvate „Pravila kupovine u Web shopu Projuris“ i da slede kratko „Uputstvo kako poručiti knjigu“, koji dokumenti se vidljivo nalaze na ovom sajtu.

I

KUPOVINA I PORUČIVANJE PROIZVODA/KNJIGA

Web stranica www.projuris.org  sadrži informacije o knjigama i pisanim materijalima koje u vidu svog prodajnog asortimana nude izdavači Projuris, i to: Pravosudni priručnik za polaganje pravosudnog ispita u 11 knjiga, Pravosudni praktikum u dva toma, druga pravna i ostala literatura, a koje je moguće poručiti i putem ovog internet sajta.

Potencijalnom kupcu su na internet stranici www.projuris.org dostupni svi podaci o knjigama koje se nude na prodaju: slike i nazivi knjiga, kao i cena svake knjige ponaosob, godina i broj izdanja, autor knjige, format i broj strana, ISBN broj, kompletan sadržaj knjige i drugi podaci. Navedene knjige prodaju elektronska prodavnica Projuris knjiga-online i preduzeće Projuris doo.

Daljinsku prodaju navedenih knjiga vrši Projuris knjiga-online iz Beograda. Uslovi, o kojima Vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce veb strane www.projuris.org, važe za prodaju proizvoda/knjiga preko elektronske prodavnice Web shopa Projuris knjiga-online. Samim poručivanjem proizvoda/knjiga putem Webshop-a sajta Projuris, u potpunosti ste upoznati i saglasni sa Uslovima korišćenja usluge naše Web prodavnice.

Detaljna pravila, procedure i podaci o prodavcu, predmetu prodaje – knjigama, cenama, dokumentima koji prate prodaju na daljinu preko Web shopa, isporuci robe, pravu odustanka, reklamaciji i drugim pravima kupca, obavezama i odgovornosti ugovarača i drugim uslovima prodaje, dostupni su kupcima pre nego što se odluče na kupovinu u Web shopu, a sadržani su u ovim Uslovima i posebno u dokumentu: „Pravila kupovine u Web shopu Projuris“. Ovi Uslovi i Pravila su lako vidljivi i dostupni na ovom web-sajtu. Ako se odluči za kupovinu, kupac treba da sledi kratko Uputstvo kako poručiti knjigu.

Direktnu prodaju gore navedenih knjiga vrši Projuris doo, na prodajnom mestu u Beogradu, Trg Nikole Pašića 2. Od ovog privrednog društva knjige se mogu poručiti i putem: (1) kontakt telefona: 011/63-91-925; 065/23-91-925, (2) facebook stranice Projuris, (3) instagram stranice Projuris. U slučaju da daljinsku prodaju knjiga vrši Projuris doo (posredstvom telefona, faksa, imejla, društvenih mreža), za takvu prodaju takođe važe ovi Uslovi, a uz to se shodno primenjuju Pravila kupovine u Web shopu www.projuris.org.

II

OPŠTA POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA

U Opštoj politici o zaštiti privatnosti i podataka Projuris (u nastavku “politika”) možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i kupaca, bez obzira na kanale ili sredstva (onlajn ili uživo) koje koristite u komunikaciji sa nama.

Ako želite da dobijete informacije o načinu na koji koristimo kolačiće i slična sredstva koja se mogu instalirati na uređajima naših kupaca i korisnika, preporučujemo Vam da pogledate Politiku o kolačićima.

Projuris je transparentan po pitanju toga šta radi sa Vašim podacima o ličnosti.

Da bismo Vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja Vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa Vašim podacima obezbeđujemo Vam trajnu dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici, koje možete da proverite kada god Vam bude potrebno.

Projuris poštuje Vašu privatnost. Kao Projuris-ov kupac ili korisnik imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci i sl.

U ovoj Politici opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova Politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Projuris ili njima upravlja treća strana u ime Projurisa, ova Politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova Politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Projuris d.o.o, Projuris knjiga-online i/ili Projurisovi ovlašćeni prodavci, rešavaoci reklamacija i sl., zajedno navedeni u ovoj Politici kao „Projuris“, „mi“, „nas“ i „naš“.

GARANCIJA PRIVATNOSTI

Internet prezentacija Projurisa – www.projuris.org, uključujući sve korespodentne učesnike i mobilne aplikacije, poštuje privatnost posetilaca i odgovorno je posvećena očuvanju principa privatnosti svojih kupaca i korisnika, u skladu sa postojećim zakonima i u skladu sa internim standardima i praksom. tako što, između ostalog: poštuje njihov izbor u pogledu prikupljanja i korišćenja podataka, obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka, ograničava dostupnost podataka drugim licima, omogućava kontakt u vezi sa zaštitom privatnosti.

Projuris se obavezuje da će čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih svojih korisnika, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim zakonodavnim normama iz područja zaštite ličnih podataka.

Svi zaposleni u Projurisu i njegovi poslovni partneri obavezani su gore navedenim zakonskim normama da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Projuris d.o.o i Projuris knjiga-online zadržavaju pravo da prikupljaju određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi lakše i efikasnije izašli u susret Vašim zahtevima ili potrebama. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanim na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Projuris prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za naše poslovanje, kao što su Ime, Prezime, Adresa, Telefon, Email,  i u nekim slučajevima IP adresa. Redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke u svakom momentu da li žele ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje (newsletter, viber, SMS i drugo). U tom cilju dovoljno je da se kupac obrati Prodavcu preko kontakata navedenih u ovom dokumentu u delu pod I i II.

Lični podaci kupaca čuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo ovlašćenim zaposlenima Projuris-a kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge i podrške našim kupcima.

Projuris garantuje da uvid u lične podatke korisnika naše Web prodavnice ili njihovu upotrebu od strane trećih lica nikada neće dozvoliti bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na eventualne zahteve za uvid u navedene podatke koji Projurisu budu upućeni od strane ovlašćenih službi vlasti Republike Srbije, za potrebe kontrole poslovanja ili u druge zakonom propisane svrhe.

Transparentnost informacija o prikupljanju podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem vas obaveštavamo o informacijama u vezi s obradom podataka o ličnosti od strane vlasnika sajta www.projuris.org.

Rukovalac podataka o ličnosti u odnosu na ceo sajt je preduzeće Projuris doo, Beograd, ul. Trg Nikole Pašića 2, PIB 103723797, MB 20008288, e-mail: projurisoffice@gmail.com.

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je direktor Projuris doo kojem se možete obratiti s pitanjima i zahtevima u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti na kontakt adresu: projurisoffice@gmail.com

Rukovalac podataka o ličnosti u odnosu na elektronsku prodavnicu je Projuris knjiga-online, Beograd, ul. Kedrova 5, PIB 113772774, MB 67074289, imejl kontakt adresa: projurisweb@gmail.com.

Osnovna načela prikupljanja i upotrebe Vaših ličnih podataka:

Projuris se u obradi ličnih podataka drži zakonskih načela: načelo ograničenog prikupljanja podataka samo u svrhu obrade, načelo minimizacije u prikupljanju podataka, načelo tačnosti i ažuriranja podataka, načelo ograničenog čuvanja samo za ostvarivanje svrhe obrade, kao i načela zaštite integriteta i poverljivosti podataka o ličnosti. Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način.

Ključna načela koja Projuris poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

1. Zakonitost:
Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.

2. Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija):
Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

3. Ograničenje svrhe:
Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.

4. Tačnost:
Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.

5. Sigurnost i zaštita ličnih podataka:
Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.

6. Pristup i ispravke:

Lica koja mogu pristupiti vašim podacima jesu zaposleni koji su upoznati s njima samo u obimu koji je neophodan za obavljanje poslova.

Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.

7. Ograničenje čuvanja:
Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.

8. Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama:
Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.

9. Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića:
Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

II Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Uvek ćete biti jasno obavešteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke:

  • ako ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga;
  • ako je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka;
  • ako takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. Projuris može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primerima proverila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom;
  • ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine, (plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

Prikupljanje informacija

Do prikupljanja informacija može doći u toku kupovine ili prilikom korišćenja našeg sajta. Lične informacije Vam mogu biti zatražene prilikom popunjavanja porudžbenice pri kupovini knjiga, a odnose se na kontakt i isporuku knjiga. Informacije koje Projuris može prikupljati su:  1) informacije za kontakt (ime, prezime, poštanska adresa i adresa elektronske pošte, broj telefona), kao i 2) informacije za isporuku (adresa za isporuku),

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Prikupljene informacije mogu biti korišćene za ponudu naših novih izdanja knjiga, drugih proizvoda, usluga ili servisa, kao i za obezbeđivanje uslužnih korisničkih servisa i obavljanja poslovnih aktivnosti. Ukoliko nam dostavite informacije o drugim licima (npr. za plaćanje ili isporuku knjiga), one će biti korišćene isključivo u svrhe za koje su i dostavljene. Projuris ni u kom slučaju ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup Vašim ličnih podacima

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke i njihova zaštita

Prilikom kupovine u Projurisu – kroz daljinsku kupoprodaju, putem elektronske prodavnice, ili kroz direktnu prodaju, primenjuju se mere očekivane i razumne predostrožnosti da bi se prevenirao i onemogućio svaki neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom, te se putem imejl sertifikata vrši enkripcija i šifrovanje osetljivih podataka.

Lični podaci se prikupljaju isključivo za potrebe komunikacije sa zainteresovanim kupcima i posetiocima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Projuris se obavezuje da te podatke neće, na bilo koji način, davati trećim licima.

Кontakt u vezi sa politikom poverljivosti podataka

Ukoliko kao posetioci sajta www.projuris.org ili kupci naših knjiga, imate pitanja ili pritužbi u pogledu privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

1. putem telefona – na brojeve: 011/6391925 ili 062/2391925,

2. putem e-maila – projurisoffice@gmail.com ili projurisweb@gmail.com

3. putem pisma na poštansku adresu: Projuris doo, Trg Nikole Pašića 2, 11000 Beograd

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, sezonske popuste, prodajne akcije i ostale sadržaje koji mogu biti predmet Vašeg interesovanja. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja Projurisa, te u tom slučaju molimo Vas da u cilju odjave preduzmete neku od sledećih opcija: postupite po uputstvu za odjavu u našem marketinškom obaveštenju, pošaljite mejl na projurisoffice@gmail.com ili projurisweb@gmail.com, pozovite tel. 011/6391925 ili pišite na adresu: Projuris doo, Trg Nikole Pašića 2, 11000 Beograd. Radi tačne identifikacije i uspešnog procesuiranja Vašeg zahteva za odjavu, molimo da pri tome navedete svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i svoj e-mail. Molimo za razumevanje što procedura odjave može potrajati od sedam do 30 dana.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, u razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

III Zaštita Vaših ličnih podataka

Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti Vaših ličnih podataka.

(a) Poverljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
(b) Celovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promena neovlašćenih trećih strana.
(c) Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

IV Vaše mogućnosti i prava

Želimo da budemo što transparentniji, pa Vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo Vaše lične podatke.

Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja

Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo odnosno preko kog kanala (na primer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, …).

Ovo ćete moći da odaberete ostavljanjem svojih kontakt podataka na adekvatnom formularu, prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obaveštenju.

Ako ste ostavili više kontakt podataka, bez izričitog biranja načina odnosno kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

Vaši lični podaci

Uvek nas možete kontaktirati putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“) ako želite da saznate koje Vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam prosledili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

Ispravke

Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.

Ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.

Vaši prigovori

Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na www.projuris.org.

Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Projuris neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.

Brisanje

Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

Pravne informacije:

Projuris može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka primenjuju se zakonodavne odredbe.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAКA O TRANSAКCIJI

Prilikom kupovine u elektronskoj prodavnici plaćanje se vrši direktno na tekući račun prodavca – Projuris knjiga-online, putem E-banking ili M-banking aplikacija, kao i na šalterima pošta. Transakciju plaćanja obavlja sam potrošač/kupac tako da poverljivi podaci iz platnih kartica nisu ni u kom vidu dostupni prodavcu i licima pod njegovom kontrolom.

III

POLITIKA O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Veb-sajt www.projuris.org koristi tzv. kolačiće (cookies) kako bi poboljšao svoju funkcionalnost, kao i kvalitet informisanja i usluga koje pruža posetiocima.

Ukoliko nastavite da pregledate naš veb-sajt i koristite elektronsku prodavnicu u okviru njega, saglasni ste sa politikom kolačića i politikom privatnosti i  pravilima sadržanim u odeljku ovih Uslova Obaveštenju o obradi podataкa o ličnosti.

Šta su “kolačići”?

Ukoliko niste upoznati sa terminom kolačića tj cookies-a treba da znate da su to mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju kako bi obezbedili efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Oni omogućavaju našem sajtu da maksimalno personalizuje proceduru kupovine, da Vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi Vam korišćenje sajta bilo udobnije i da opet možete pristupiti sajtu bez ponovne personalizacije.

Danas “Кolačiće” u navedenu svrhu koriste svi sajtovi, a Vi ih uvek možete ukloniti iz svog browsera.

Кoje “kolačiće” koristimo?

Sajt www.projuris.org koristi nekoliko vrsta kolačića tj “cookies”-a :

Кolačići funkcionalnosti

Kolačići funkcionalnosti nam omogućavaju da unapredimo Vaše korisničko iskustvo prilikom posete našem sajtu.

Кolačići analitike

Pored toga sto nam ovi kolačići omogućavaju da unapredimo sveukupno korisničko iskustvo na našem sajtu, oni nam, kroz prikupljanje relevantnih analitičkih podataka, pomažu da evidentiramo i zabeležimo poteškoće koje ste imali pri poseti sajtu i prikazuju nam učinak našeg digitalnog oglašavanja. Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Кolačići marketinga i oglašavanja

Кolačići marketinga i oglašavanja pomažu Projurisu i njegovim partnerima da svojim korisnicima prikažu relevantne oglase, koji su u skladu sa njihovim interesima i koji mogu biti korisniji za njih od drugih, nepersonalizovanih digitalnih oglasa. Takođe, ove kolačiće možemo upotrebiti kako bismo ograničili broj prikazivanja istih oglasa na Projuris sajtu, kao i da ocenimo stepen uspešnosti naših digitalnih marketinških kampanja. Ovaj tip kolačića nam omogućava prikazivanje personalizovanog reklamog sadržaja na sajtovima naših partnera, na društvenim mrežama, kao i na sajtovima za pretraživanje sadržaja interneta, kao što je www.google.com. Više informacija o kolačićima marketinga i oglašavanja možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Кako treća lica koriste „kolačiće“ na Projuris sajtu?

Кako bi obezbedila određene usluge na svom web sajtu, kompanija Projuris može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje veruje da će vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu, takođe, koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. “Кolačiće” trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.

IV

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na internet stranici Projuris.org predstavlja intelektualnu svojinu Projuris-a ili trećih lica od kojih je Projuris dobio saglasnost za njegovo korišćenje.Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta Projuris.org u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Projuris doo.

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Projuris d.o.o ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika. Svaka neovlašćena upotreba istih može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona Republike Srbije iz oblasti intelektualne svojine.

U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na ovom sajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim delom.

Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili kakve druge sadržaje koji krše ma koju od zakonodavnih normi vazećih na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju nepoštovanja navedenih odredaba Zakona, prekršilac će biti sudskim putem gonjen.

Sav sadržaj na sajtu Projuris.org možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

V

ODGOVORNOST

Projuris.org ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

Projuris.org se obavezuje primenjivati sve razumne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Кorisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba, i ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema Web trgovine ili propusta zaposlenih.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnim granicama dozvoljenim zakonom, Projuris, njegovi saradnici ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je korisnik usluga bio obavešten o mogućnosti takve štete.

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Projuris nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Projuris nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Projuris se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

Projuris ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost tekstualnih sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Projuris može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Projuris će da ga ažurira, ali se na to ne obavezuje.

Komercijalni deo sajta, pre svega sadržaj knjiga, se od strane Projurisa obavezno i redovno ažurira. Međutim, ukoliko duže vremena niste bili u Web prodavnici preporučujemo da se konsultujete sa Projurisom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

VI

Završne odredbe

Prodavac zadržava pravo da navedene uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu www.projuris.org.

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem artikala putem sajta Projuris koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će biti rešen kroz mehanizam vansudskog sporazumevanja.


PRAVILA KUPOVINE U WEB SHOPU PROJURIS

I. OPŠTE ODREDBE

Ovo su Pravila kupovine u Web shop-u i pravila trgovine na daljinu (u daljem tekstu: Pravila) elektronske prodavnice na malo posredstvom pošte ili preko interneta PROJURIS KNJIGA ON-LINE Beograd, Kedrova 5, e-mail: projurisweb@gmail.com, web sajt: www.projuris.org, rešenje APR BP 80583/2023 od 19.06.2023.g., MB 67074289, PIB 113772774, tel.063/323551, zakonski zastupnik – dipl. yur Bojana Todorović. (u daljem tekstu: Projuris knjiga-online ili Prodavac). Tekući račun prodavca Projuris knjiga-online je 265-6560310001006-92 i isti nije u sistemu PDV-a.

Kupac u Web shopu može biti svako lice koje kao posetilac web sajta www.projuris.org elektronskim putem pravilno popuni i dostavi Projuris-u knjiga-online narudžbenicu i izvrši plaćanje knjige (u daljem tekstu Kupac ili Potrošač).

Preko elektronske prodavnice Projuris knjiga online vrši se prodaja knjiga (videti: III Predmet prodaje) preko interneta, putem elektronske porudžbenice, zaključenjem elektronskog ugovora na daljinu i dostavom obrasca o mogućem odustanku od ugovora, plaćanjem poručene robe na račun prodavca, izdavanjem računa, te na kraju isporukom kupljenih knjiga i računa o kupovini kupcu posredstvom pošte ili angažovane kurirske službe (videti detaljno u nastavku ovih Uslova).

Pristupom u Web shop ili slanjem prihvata ponude za zaključenje ugovora na daljinu, odnosno slanjem porudžbenice, korisnik izjavljuje pristanak na ova Pravila, da je upoznat sa odredbama ovih Pravila pre zaključenja ugovora na daljinu, kao i da će iste poštovati i primenjivati.

Kupci knjiga koriste Web shop za sopstvene svrhe u cilju odabira, poručivanja i kupovine knjiga od Projuris-a online, koje su izložene u ovom Web shopu.

Projuris knjiga-online ne služi oglašavanju trećih lica niti slanju komercijalnih poruka.

Projuris knjiga online ne snosi troškove korišćenja računarske opreme ili drugih elektronskih uređaja, telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih eventualno može doći prilikom poručivanja proizvoda ili pregleda internet stranice www.projuris.org.

Ova Pravila sastavni su deo ugovora na daljinu o kupovini knjiga između Prodavca i Kupca.

Ponuda knjiga Web shopa Projuris knjiga online dostupna je na internet stranici www.projuris.org.

II. PRODAVAC PREKO WEB SHOPA

Prodavac knjiga preko Web shopa www.projuris.org je elektronska prodavnica Projuris knjiga-online koja je nosilac autorskih i svojinskih prava i/ili imovinskih ovlašćenja na knjigama koje prodaje, sa detaljnim pravnostatusnim i tehničkim podacima navedenim pod I OPŠTE ODREDBE.

Suizdavači navedenih knjiga su: (1) Projuris doo iz Beograda, sa prodajnim mestom u Beogradu, Trg Nikole Pašića 2, (2) Projuris Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda, kao i (3) Projuris knjiga online iz Beograda, Kedrova 5 (u daljem tekstu: Projuris).

Distributeri/prodavci tih knjiga su (1) Projuris doo na prodajnom mestu u Beogradu, Trg Nikole Pašića 2 – putem direktne prodaje, kao i (2) Projuris knjiga online – putem daljinske prodaje i elektronske prodavnice, tj. posredstvom pošte i interneta.

Projuris knjiga online ne vrši neposrednu prodaju knjiga kupcima, već isključivo daljinsku prodaju u skladu sa propisima o daljinskoj trgovini sadržanim u Zakonu o zaštiti potrošača (2021), Zakonu o elektronskoj trgovini (2009-2019), Zakonu o trgovini (2019) i drugim važećim propisima koji regulišu takvu vrstu prodaje.

III. PREDMET PRODAJE PREKO WEB SHOPA

Predmet ugovora o prodaji preko Web shopa www.projuris.org su knjige izložene na internet stranici www.projuris.org, i to: Priručnik za pripremu i polaganje pravosudnog ispita u 11 knjiga, Pravosudni praktikum u dva toma, druga pravna literatura i ostale knjige, čiji je suizdavač Projuris knjiga online (u daljem tekstu: Knjiga, Roba ili Proizvod).

Potencijalnom kupcu su na internet stranici www.projuris.org dostupni svi podaci o knjigama koje se nude na prodaju: slike i nazivi knjiga, kao i cena svake knjige ponaosob, godina i broj izdanja, autor knjige, format i broj strana, ISBN broj, kompletan sadržaj knjige i drugi podaci.

Projuris knjiga online izjavljuje da su knjige koje isporučuje preko Web shopa nove, da su to najnovija aktuelna i ažurirana izdanja prema stanju zakonodavstva na dan prodaje, kako je navedeno u samim knjigama ili u eventualnom dodatku uz knjige, te da na njima Projuris uživa svojinsku i autorskopravnu zaštitu.

IV. PRODAJNA CENA KNJIGA PREKO WEB SHOPA

Prodajna cena knjiga je iskazana u dinarima onako kako je navedeno na sajtu www.projuris.org. To je maloprodajni cenovnik prodavca Projuris knjiga online i puna prodajna cena po kojoj kupac može postati vlasnik naručenog proizvoda bez ikakvih dodatnih plaćanja.

Cena ne obuhvata troškove isporuke knjige. Na kupcu je obaveza da plati troškove dostave, prema zvaničnom cenovniku kurirske službe DExpres iz Beograda – https://www.dexpress.rs/rs/cenovnik.

Prodavac zadržava pravo da u svakom momentu izvrši korekciju cena o čemu je dužan da blagovremeno obavesti posetioce sajta i potencijalne kupce. Ako prodavac to ne uradi za kupca važi cena istaknuta na sajtu, odnosno povoljnija cena. Tako, ako je prodavac povisio cenu ali nije korigovao cenu u Web shopu – za kupca važi istaknuta nepovišena cena u Web shopu. Ako je, pak, prodavac snizio cenu ali je nije korigovao u Web shopu – za kupca važi niža cena, što će sam prodavac predočiti kupcu u elektronskoj ili drugoj komunikaciji.

V. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PRODAVCA

Projuris knjiga-online kao prodavac ima pravo da izlaže svoje knjige u Web shopu, da samostalno uređuje svoje cene, da uz poštovanje važećih propisa propiše pravila svog Web shopa, da primi uplatu cene, da uvaži osnovane reklamacije ili da ne prihvati one koje nisu osnovane.

Obaveze Projuris knjiga-online kao prodavca su da ažurira cene i uslove prodaje na Web shopu, da potvrdi prijem porudžbenice, da od kupca primi cenu i da mu odmah izda i elektronskim putem pošalje fiskalni račun, da mu ugovor o prodaji i obrazac za odustanak od ugovora na daljinu takođe odmah pošalje ili da mu ih dostavi najkasnije uz isporučene knjige, da kupcu na trajnom nosaču zapisa (na papiru ili elektronskom poštom), opet, najkasnije prilikom isporuke knjige, dostavi fiskalni račun, ugovor o kupoprodaji i obrazac mogućeg odustanka od ugovora, da temeljno upakuje knjige i iste u što kraćem roku preda kurirskoj službi radi isporuke kupcu, kao i da kupcu koji u zakonskom roku od 14 dana odustane od kupovine bez navođenja  razloga, izvrši povraćaj plaćene cene i troškova dostave.

Prodavac odgovara za pravne i fizičke nedostatke isporučene robe i po tom osnovu će, po prigovoru kupca, svaku knjigu koja ima nedostatke (bele strane, nedostaju strane, poremećen redosled strana i sl.) bez ikakvih uslova i o svom trošku zameniti za novu knjigu, reparirati je – ako kupac to zahteva, ili kupcu vratiti plaćenu cenu.

VI. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KUPCA

Prava kupca su da: naruči knjigu po svom izboru i ceni naznačenoj u Web shopu Projuris knjiga-online, da dobije naručene knjige u naznačenom roku, da, ako želi, u roku od 14 dana odustane od kupovine i nekorišćene i neoštećene knjige vrati prodavcu o svom trošku prilažući uz njih i popunjen obrazac za odustanak od ugovora, kao i da reklamira neispravan proizvod i po tom osnovu ostvari njegovu zamenu ili povraćaj plaćene cene.

Kupac ima i posebne pogodnosti da od prodavca besplatno dobije posebne periodične Dodatke u kojima se, po potrebi, ažuriraju nova zakonska rešenja pre nego što izađe novo izdanje knjige.

Obaveze kupca su: da pravilno i potpuno popuni i pošalje narudžbenicu prema Uputstvu kako poručiti knjigu, da na račun Projuris knjiga-online uplati cenu za knjige sa Web shopa, da prihvati i primenjuje sva pravila sadržana u Web shopu Projuris.

Odgovornost kupca koji vraća kupljenu knjigu postoji ako je ista oštećena ili vidno korišćena (podvlačenjem, kidanjem, cepanjem, savijanjem i sl.), u kom slučaju  mu neće moći biti uvažen odustanak od ugovora niti  reklamacija.

VII. PORUČIVANJE KNJIGA/PROIZVODA I ZNAČAJ PORUDŽBENICE

Knjige se putem Web shopa poručuju elektronskim putem. Nakon što korisnik klikom izabere proizvod koji želi da poruči, potrebno je da prati uputstva za popunjavanje polja sa podacima neophodnim za zaključenje ugovoravidi: Uputstvo kako poručiti knjigu u Web shopu Projuris. Knjiga se smatra naručenom u trenutku kada korisnik završi celokupan proces poručivanja proizvoda i otpremi prodavcu narudžbenicu, nakon čega od prodavca dobija mejl da je njegova porudžbina primljena i prihvaćena.

Slanjem narudžbenice prodavcu kupac se saglasio sa uslovima kupovine u Web shopu Projuris i time daje svoj pristanak: 1) da će platiti cenu cenu knjige navedene na Wev shopu, 2) da će primiti isporuku knjiga, 3) da će platiti troškove dostave prema važećem tarifniku pošte ili od prodavca angažovane kurirske službe, 4) da mu prodavac može elektronskim putem dostaviti: fiskalni račun, propisani obrazac za odustanak od ugovora, kao i primerak potpisanog ugovora, kao i da je u aktu Uslovi korišćenja sajta www.projuris.org pročitao, razumeo i prihvatio Pravila o privatnosti i dao svoj pristanak da Prodavac može vršiti obradu ličnih podataka kupca u svrhu realizacije ugovora u Web shopu.

Projuris knjiga-online nema mogućnost da isporuči knjige na osnovu primljene narudžbenice sa nepotpunim i/ili netačnim podacima, odnosno usled nemogućnosti provere narudžbine telefonskim ili drugim putem, iz razloga pogrešnog broja ili ne javljanja kupca na poziv. Ako je kupac takve narudžbenice izvršio uplatu knjiga, njemu će na naknadno javljanje prodavcu biti aktivirano slanje plaćenih knjiga i to onih koje su tog momenta aktuelne i ažurne.

VIII. ZAKLJUČENJE UGOVORA

Nakon što kupac poruči knjigu u onlajn prodavnici Projuris knjiga online, od Projurisa će mu, na adresu elektronske pošte koju je kupac dao prodavcu, stići potvrda da je njegova porudžbina primljena.

Kada kupčeva porudžbina bude obrađena, na adresu njegove elektronske pošte od prodavca stiže potvrda da je njegova porudžbina obrađena i smatra se da je u tom momentu ugovor između njih zaključen.

Istom prilikom prodavac dostavlja kupcu ugovor o prodaji i obrazac za odustanak od ugovora sa obaveštenjima iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

IX. NAČIN PLAĆANJE KNJIGA

Knjige se naručuju i plaćaju po maloprodajnim cenama koje su istaknute na sajtu www.projuris.org (videti IV Prodajna cena knjiga). Plaćanje kupac vrši na tekući račun prodavca broj 265-6560310001006-92, nakon što mu prodavac potvrdi porudžbinu.

Nakon uplate kupac odmah elektronskim putem dobija fiskalni račun od prodavca, ugovor o kupoprodaji knjiga, kao i obrazac izjave o odustanku od ugovora.

X. ISPORUKA KNJIGA

Isporuku poručenih knjiga vrši Projuris knjiga online na adresu kupca koju je on naveo u svojoj porudžbini ili saopštio na drugi način. Isporuka se vrši preko DExpresa na celoj teritoriji Republike Srbije. Kupac može preko aplikacije pratiti kretanje svoje pošiljke od trenutka slanja do trenutka isporuke. Troškove dostave plaća kupac prema zvaničnom cenovniku kurirske službe DExpres iz Beograda – https://www.dexpress.rs/rs/cenovnik.

Projuris knjiga online se obavezuje da poručene knjige isporuči nove, sa uz njih pripadajućim fiskalnim računom. Fiskalni račun se izdaje po evidentiranju uplate i kupcu se odmah dostavlja njegova kopija, a original računa se šalje zajedno sa knjigama.

Projuris knjiga-online isporučuje kupcu knjige odmah, a najdalje u roku od 2-4 radna dana od momenta kada uplata odgovarajućeg iznosa knjige sa web shopa ove interenet stranice bude evidentirana/proknjižena od strane prodavca Projuris knjiga online na njegovom tekućem računu.

Prilikom isporuke knjiga kupcu se od strane prodavca dostavlja fiskalni račun, potpisan primerak ukovora o prodaji knjiga i obrazac za jednostrani odustanak od ugovora u slučaju predomišljanja kupca.

XI. ODUSTANAK OD KUPOVINE

Kupac ima pravo da odustane od zaključenog ugovora u roku od 14 dana od dana kada je primio knjigu bez navođenja posebnih razloga.

Pravo na odustanak od ugovora kupac može ostvariti izjavom koju daje na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Izjava o odustanku smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana isporuke knjiga kupcu.

Ako kupac izjavu o odustanku popuni i pošalje elektronskom poštom prodavcu, prodavac je dužan da potvrdi prijem izjave slanjem poruke o tome na adresu elektronske pošte kupca.

Da bi kupac ostvario pravo na povrat novca potrebno je da, uz neoštećenu i nekorišćenu knjigu, Prodavcu vrati i njoj pripadajući fiskalni račun  kojim se potvrđuje kupovina u Projuris web prodavnici. Istom prilikom kupac treba da dostavi prodavcu i popunjen Obrazac izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, koji je dat u prilogu ovih Uslova. Potrošač snosi troškove vraćanja robe.

Prodavac je dužan, nakon što primi vraćenu robu, da bez odlaganja izvrši povraćaj uplate koju je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke koje je kupac tom prilikom platio, transferom tih sredstava na račun kupca, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio vraćenu knjigu i obrazac za odustanak.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao knjigu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Kupac primio robu, ista se više ne moze vratiti.

XII. NESAOBRAZNOST I PRAVO NA REKLAMACIJU

Kupac može da kod prodavca putem mejla ili telefona prijavi reklamaciju nesaobraznosti knjige u zakonskom roku kad je primetio nesaobraznost (knjiga ne odgovara opisu sa Web shopa, isporučena druga knjiga umesto poručene, ili komentar zakona umesto priručnika i sl.).

Uz reklamaciju kupac je dužan da dostavi fiskalni račun ili drugi dokaz da je knjigu kupio od prodavca, kao i reklamiranu knjigu ili sliku knjige na kojoj se vidi njen očigledni nedostatak.

Prodavac će kupca u roku o osam dana pisanim ili elektronskim putem obavestiti o tome da li jeste ili nije prihvatio reklamaciju. Ako je reklamacija prihvaćena, kupac ima pravo na zamenu nesaobrazne knjige saobraznim primerkom iste knjige. Ako to nije moguće, potrošač ima pravo da bira da li će nesaobrazni primerak zadržati uz srazmerno umanjenje cene ili će ugovor raskinuti uz povraćaj cene. Ako prodavac odbije reklamaciju obavestiće kupca da spor mogu rešiti vansudskim putem pred nadležnim vansudskim telima.

Pravo na ostvarenje garancije/saobraznosti kupac gubi u slučaju da on sam ili treće lice neovlašćeno izvrši nedozvoljeno prepravljanje kupljene knjige, podvlačenje teksta knjige, njeno cepanje ili drugo oštećenje. Prodavac tada neće uvažiti prigovor nesaobraznosti.

Projuris se obavezuje da će knjigu čija zamena nije rešena u periodu od 30 radnih dana od podnošenja zahteva za reklamaciju zameniti novom ili kupcu vratiti novac.

Ako naručilac/uplatilac po dospeću knjige utvrdi da ista sadrži štamparske greške (bela strana, poremećen redosled stranica, nedostaju ili odlepljeni listovi) prodavac će mu bez ikakvih gornjih formalnosti odmah zameniti knjigu ili vratiti novac.

XIII. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Projuris knjiga-online se obavezuje da će čuvati privatnost kupaca kako prilikom kupovine. tako i prilikom plaćanja (videti: Garancije privatnosti u dokumentu Uslovi korišćenja sajta www.projuris.org). Kupac može izvršiti plaćanje platnim karticama E-banking ili M-banking aplikacija ili na bilo koji drugi način, pri čemu podaci o platnoj kartici korisnika usluga osiguranja nisu dostupni Projurisu. Način plaćanja i platne transakcije je u dispoziciji kupca.

XIV. OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Da bi potrošač mogao da izvrši kupovinu knjiga u Web shopu prodavca, i da bi od prodavca mogao primiti knjigu koju kupuje, potrošač mora prilikom popunjavanja narudžbenice da ostaviti sledeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, adresu na koju želi da mu bude isporučena knjiga, broj telefona, adresu elektronske pošte.

Ove podatke prodavac obrađuje u sledeće svrhe: zaključenje ugovora o prodaji knjige sa kupcem; dostavljanje knjiga, ispunjenje međusobnih ugovornih obaveza prodavca i kupca,  kao i u svrhe zaštite svojih legitimnih interesa (npr. dokazivanja da su ispunjene zakonske i ugovorne obaveze prema potrošaču).

Prodavac navedene podatke može čuvati samo onoliko koliko je neophodno da se ispune svrhe u koje se podaci obrađuju a to je realizacija elektronske prodaje.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti postavljeno je na Web shopu i sadrži informacije o vrsti podataka koje Projuris knjiga-online obrađuje, svrsi obrade, pravima lica čiji se podaci obrađuju, informaciju o tome da li se podaci prosleđuju trećim licima, ko ima pristup podacima i slično (videti: Uslovi korišćenja sajta www.projuris.org) .

XV. SAGLASNOST KUPCA/KORISNIKA SAJTA SA USLOVIMA

Kupac je u obavezi je da se upozna sa Uslovima korišćenja sajta www.projuris.org i sa Pravilima kupovine u Web shopu Projuris, pre korišćenja Web shopa ili drugog sredstva koje je pogodno za zaključivanje ugovora na daljinu. Korišćenjem Web shopa i drugih sredstava komunikacije na daljinu smatra se da korisnik pristaje na Uslove i Pravila korišćenja Web shopa i kupovine na daljinu.

Projuris knjiga-online zadržava pravo da vrši izmene i/ili dopune ovih Uslova u skladu sa pozitivnim propisima i internim aktima. Svaka izmena Uslova je obavezujuća od dana objavljivanja na internet stranici www.projuris.org.

Korišćenjem Web shopa kupac pristaje da sve sporove proistekle u vezi sa zaključenjem ugovora putem Web shopa rešava sporazumno sa Projurisom. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma, spor će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu.