Projuris

projuris akcija 20 09 31

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomirani pravnik i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na

REFERENCE STEČAJNOG POSTUPKA NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: stečajni postupak PRAVNI IZVORI: Zakon o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 104/2009, od 16.decembra 2009.g.),

REFERENCE IZVRŠNOG POSTUPKA NAZIV POSTUPKA: izvršni postupak / postupak izvršenja i obezbeđenja VRSTA POSTUPKA: sudski postupak (članova:551) PRAVNI IZVOR: Zakon

DENACIONALIZACIJA / RESTITUCIJA / OBEŠTEĆENJE NACIONALIZACIJOM SE SVOJINA STIČE NA OSNOVU SAMOG ZAKONA, ZA RAZLIKU OD EKSPROPRIJACIJE KOJA JE POJEDINAČNI

PROJURIS VEĆ 12 GODINA ODRŽAVA SPECIJALIZOVANESEMINARE ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA KROZ DO SADA ODRŽANIH PREKO 30 SEMINARAPROŠLO JE BLIZU 1000