Projuris

projuris akcija 20 09 31

DENACIONALIZACIJA / RESTITUCIJA / OBEŠTEĆENJE NACIONALIZACIJOM SE SVOJINA STIČE NA OSNOVU SAMOG ZAKONA, ZA RAZLIKU OD EKSPROPRIJACIJE KOJA JE POJEDINAČNI

Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se kroz izvesno potrebno vreme oblikovala u društvenoj zajednici na osnovi nekog ponavljanjem

Moral je društvena norma kroz koju se vrši konkretizacija najviših vrednosti društva: života, istine, pravde, slobode, ljudskog dostojanstva. Postupa moralno

REFERENCE STEČAJNOG POSTUPKA NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: stečajni postupak PRAVNI IZVORI: Zakon o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 104/2009, od 16.decembra 2009.g.),

REFERENCE IZVRŠNOG POSTUPKA NAZIV POSTUPKA: izvršni postupak / postupak izvršenja i obezbeđenja VRSTA POSTUPKA: sudski postupak (članova:551) PRAVNI IZVOR: Zakon

(preuzeto iz knjige “Pravosudni praktikum”, autora Vladimira Todorovića,izdavač “Projuris”, Beograd, 2012.g., str. 519-523) Pravosudni ispit, nazivan još i sudsko-advokatski ispit,