• Projuris Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava

PRAVOSUDNI ISPIT

Treninzi-Obuke

Knjige/Izdanja

NOVA IZDANJA

IZDVAJAMO

Primeri zadataka rađenih na pismenom delu Pravosudnog ispita iz krivičnog i građanskog prava

Ovde je sadržana ispitna materija za polaganje pravosudnog ispita iz svih sedam ispitnih predmeta, predviđena u Pravilniku o programu pravosudnog

Stranica sadrži primere iz prakse domaćih građanskih sudova.

REFERENCE UPRAVNOG POSTUPKA NAZIV POSTUPKA: upravni postupak PRAVNI IZVOR: Zakon o opštem upravnom postupku – „Službeni glasnik Republike Srbije”, br.

Pravosudni ispit polaže se pred sedmočlanim ispitnim odborom/ komisijom. Ispitni odbor obrazuje Ministar pravde. U Beogradu postoje tri ispitna odbora/komisije