Pravni vodič u tri toma

10,900.00 рсд

Autor: Vladimir Todorović
Godina izdanja: 2024
Mesec izdanja: jun
Izdanje:
Broj strana: 1317
Format: B5
Pismo: Latinica
Povez: Mek
ISBN978-86-81848–20-3; 978-86-81848–21-0; 978-86-81848–22-7.
ISBN za zajedničku celinu: 978-86-81848–23-4

NAPOMENA: Knjigu PRAVNI VODIČ putem sajta mogu poručiti samo fizička i pravna lica koja nisu u sistemu SEFa.

Šifra: 012-1 Kategorije: ,

Kratak opis

PRAVNI VODIČ
KROZ TRGOVAČKE I PORESKE OBAVEZE I KAZNE
knjiga I

KAZNENO I INSPEKCIJSKO PRAVO
(Prekršaji, privredni prestupi i krivična dela.
Trgovina i tržište. Inspekcijski nadzor)

 _______________________________

PRAVNI VODIČ
KROZ TRGOVAČKE I PORESKE OBAVEZE I KAZNE
knjiga II

PROPISANE OBAVEZE I KAZNE
(zakonom uređene oblasti deliktne odgovornosti
i propisane novčane i druge kazne i zaštitne mere)

_______________________________

PRAVNI VODIČ
KROZ TRGOVAČKE I PORESKE OBAVEZE I KAZNE
knjiga III

TUTORIJAL PRIVREDNOG PRAVA
(Subjekti u privredi. Tržište novca, kapitala
i vrednosnih papira. Poslovni ugovori u privredi)

B e o g r a d   2024.

_______________________________

ŠTA PRAVNI VODIČ SADRŽI?

U Pravnom vodiču kroz trgovačke i poreske obaveze i kazne, i to: tom I (kazneno i inspekcijsko pravo), tom II (propisane obaveze i kazne) i tom III (tutorijal privrednog prava), izloženo je celokupno privredno kazneno zakonodavstvo sadržano u desetinama važećih zakona, od prekršaja i privrednih prestupa do krivičnih dela.

Privredni prekršaji, a i drugi delikti, su navedeni stricto sensu, to jest u doslovnom tekstu, uz predočavanje visine zaprećene novčane ili druge kazne i zaštitne mere za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i za preduzetnika.

PRIKAZ INSPEKCIJSKOG NADZORA U PREDUZEĆU

Detaljno je prikazan inspekcijski nadzor i to kako u zakonskom postupanju i svom regulatornom značenju, tako i u praktičnoj terenskoj komunikaciji sa privrednim subjektima, a nadasve u kontekstu pitanja preventivno-korektivnog naspram represivnog delovanja.

TEKSTOVI-OBJAŠNJENJA-MIŠLJENJA-SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Tu su i propratna praktična objašnjenja privrednih pojmova, koja uz legislativni priručnik privrednog prava sadržan u trećem tomu, mišljenja nadležnih ministarstava za finansije i trgovinu i praksu Prekršajnog apelacionog i Privrednog apelacionog suda, kao i Ustavnog suda, čini ovaj set od tri knjige jedinstvenim edukativnim pomoćnikom i savetnikom, pa čak, može se reći, specifičnim komentarom našeg korporativnog kaznenog zakonodavstva.

IZA SVAKE ZAKONSKE OBAVEZE VREBA KAZNA!

Svaku zakonsku obavezu u privredi, u slučaju neizvršenja, prati rigorozna sankcija u vidu krivičnopravne odgovornosti, privrednoprestupne odgovornosti ili prekršajne odgovornosti pravnog lica i u njemu odgovornog fizičkog lica, kao i preduzetnika. Uz to slede i zaštitne mere i vidu zatvaranja prodajnog ili uslužnog objekta i zabrane obavljanja delatnosti.

STOTINE PROPISANIH DELIKATA I ZAPREĆENIH VISOKIH NOVČANIH KAZNI

Samo u nekoliko bazičnih privrednih zakona bitnih za svakog privrednika, jer uređuju pravila privrednog organizovanja, trgovanja i poslovanja, propisano je blizu 500 prekršaja, preko 60 privrednih prestupa, 30 zaštitnih mera i četiri krivična dela (plus 29 krivičnih dela u posebnom delu Krivičnog zakonika). Novčane kazne za ove prekršaje su drastične i kreću se do 2.000.000 dinara, a za privredne prestupe i do 3.000.000 dinara.

PRIVREDA JE POD STALNIM NADZOROM 12 MINISTARSTAVA I 32 INSPEKCIJE

Privrednici su pod stalnom prismotrom 12 ministarstava u okviru kojih deluju 32 inspekcije – tržišna, poreska, radna, sanitarna i druge. Svi oni revnosno i svakodnevno prate zakonitost i pravilnost rada privrede. Mogućnosti za kažnjavanje su raznovrsne i brojne.

ZAŠTO OVA KNJIGA TREBA SVAKOM TRGOVCU/PRIVREDNIKU

Zakonska hiperregulacija i raspršenost kaznenih normi, nedostatak uvek jasnih i blagovremenih obaveštenja od strane nadležnih organa, nedovoljna angažovanost komorskih tela i cehovskih udruženja, čine da je privreda izložena velikom pritisku brojnih i složenih obaveza koje pravna lica i preduzetnici moraju sami da tumače, primene i izvrše, bez oslonca na bilo koga, iako su te obaveze često nedovoljno jasne i precizne, što čini da i oni najsavesniji lako mogu doći u zonu odgovornosti i kažnjivosti.

Posebno u takvim slučajevima, “Pravni vodič kroz trgovačke i poreske obaveze i kazne” postaje oslonac i poluga vrlo primenjiva i korisna u svakodnevnom radu, jer komunicira sa najvažnijim i nezaobilaznim institutima trgovačkog / privrednog prava, kao što su: prodavac / trgovac / privredni subjekt – kupac / potrošač, klijent u trgovini, zatim prodajno mesto i prodajni objekat, elektronska prodavnica, akti i dokumenti preduzeća, roba i prodaja robe, cena robe ili usluge, fiskalizacija, fiskalni račun i faktura, računovodstvo i knjigovodstvo, reklamiranje – oglašavanje robe ili usluge, poslodavac i zaposlenici, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita i bezbednost preduzeća, zaštita osetljivih socijalnih grupa u trgovini itd.

OVAJ VODIČ JE SUROVI INFORMATOR I KORISNI SAVETNIK

Ova knjiga je informator rigidnih kaznenih mogućnosti – propisanih obaveza i zaprećenih kazni, ali i dragoceni pravni savetnik i instruktivni vodič kroz lavirinte zakonitog poslovanja, tako da se ne dođe pod udar kaznene odgovornosti!

_______________________________

PRAVNI VODIČ

u tri toma

_______________________________

s k r a ć e n i   s a d r ž a j

I tom

KAZNENO I INSPEKCIJSKO PRAVO

(Prekršaji, privredni prestupi i krivična dela.
Trgovina i tržište. Inspekcijski nadzor)

 • PRIVREDNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO
 1. PRAVA UGLAVNOM SVI ZNAJU ILI MISLE DA ZNAJU. A OBAVEZE?
 2. ZAKONODAVNI OKVIR – PRAVA I OBAVEZE – ODGOVORNOSTI I KAZNE
 3. SISTEM ODGOVORNOSTI I KAZNI
 4. KO MOŽE IZRICATI KAZNE U PRIVREDI – KAŽNJAVATI
 5. KRIVIČNA ODGOVORNOST U PRIVREDI
 6. PRIVREDNOPRESTUPNA ODGOVORNOST
 7. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U PRIVREDI
 8. ZABRANA DVOSTRUKOG KAŽNJAVANJA
 9. KO KAZNENO ODGOVARA I KO PLAĆA KAZNE?
 10. OSNOVI GAŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA
 11. ZASTARELOST PRIVREDNOG PRESTUPA
 12. KAD ZASTAREVAJU PREKRŠAJI?
 13. KO VRŠI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIVREDOM?
 14. PRAVNA (NE)SIGURNOST U TUMAČENJU I PRIMENI PROPISA
 15. KAKO PREDUPREDITI RIGIDNE KAZNE I DRUGE SANKCIJE?
 • TRGOVINA I TRŽIŠTE
 1. PRIVREDA I TRGOVINA
 2. KO SE MOŽE BAVITI TRGOVINOM?
 3. VRSTE I NAČINI OBAVLJANJA TRGOVINE ROBOM
 4. PRUŽANJE USLUGA
 5. ORGANIZOVANJE RADA I MENADŽERSKA ODGOVORNOST
 6. ZABRANA TRGOVINE
 7. PRAĆENJE I ZAŠTITA TRŽIŠTA
 • INSPEKCIJSKI NADZOR
 1. O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 2. VRSTE INSPEKCIJSKOG NADZORA
 3. PLANIRANJE I KOORDINACIJA INSPEKCIJSKOG NADZORA
 4. ŠTA SU KONTROLNE LISTE?
 5. KOJA SU NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA?
 6. POSTUPANJE INSPEKTORA PO PRAVILIMA ETIČKOG KODEKSA
 7. VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA
 8. KAKAV JE POLOŽAJ NADZIRANOG SUBJEKTA U POSTUPKU NADZORA?
 9. KOJI SU NAČINI I SREDSTVA UTVRĐIVANJEAČINJENICA U POSTUPKU NADZORA?
 10. KOJE SU MOGUĆE MERE INSPEKTORA PREMA NADZIRANOM SUBJEKTU
 11. PREVENTIVNO, KOREKTIVNO I REPRESIVNO DELOVANJE INSPEKCIJE
 12. RADNJE I AKTI NA KOJE JE INSPEKTOR OVLAŠĆEN
 13. DA LI JE MOGUĆ “OPROST PREKRŠAJA”?
 14. KOJA PRAVNA SREDSTVA KOJA MOŽE PREDUZETI NADZIRANI SUBJEKT?
 15. POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI INSPEKTORA
 • TRŽIŠNA INSPEKCIJA
 1. ZAKONODAVNI OKVIR NADZORA NAD TRGOVINOM I TRŽIŠTEM
 2. KAZNENE ODREDBE KOJE SE TIČU TRGOVINE, POTROŠAČA I OGLAŠAVANJA
 3. NADLEŽNOST I ORGANIZOVANJE TRŽIŠNE INSPEKCIJE
 4. KOJA SU OVLAŠĆENJA TRŽIŠNOG INSPEKTORA?
 5. KOJE SU DUŽNOSTI TRŽIŠNOG INSPEKTORA?
 6. POŠTOVANJE ZAKONSKIH NAČELA I ETIČKOG KODEKSA
 7. KAKO SE ODVIJA POSTUPAK TRŽIŠNE KONTROLE?
 8. PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH I REPRESIVNIH MERA
 9. ČUVANJE, OTUĐENJE I UNIŠTAVANJE ODUZETE ROBE
 10. REŠENJE I ŽALBA NA REŠENJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA
 11. PRAVO TRGOVCA NA NAKNADU ŠTETE
 12. PODNOŠENJE PRIJAVA I POKRETANJE SUDSKOG POSTUPAKA
 • PORESKA INSPEKCIJA I PORESKA POLICIJA
 1. PORESKA POLICIJA
 2. PORESKA INSPEKCIJA
 3. PORESKI OBVEZNIK
 4. PORESKA KONTROLA
 5. POSTUPAK PO ŽALBI
 6. PORESKA KRIVIČNA DELA
 7. PORESKI PREKRŠAJI
 • INSPEKCIJA RADA
 1. PROPISI KOJI SU POD NADZOROM INSPEKCIJE RADA
 2. NADLEŽNOST I OVLAŠĆENJA INSPEKCIJE RADA
 3. PRIMENA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 4. POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA
 5. MERA ZABRANE RADA
 6. OMETANJE RADA I NEPOSTUPANJE PO NALOZIMA
 7. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O VOLONTIRANJU
 • SANITARNA INSPEKCIJA
 1. ZAKONODAVNI OKVIR
 2. SANITARNA INSPEKCIJA I NJENA NADLEŽNOST
 3. OVLAŠĆENJA, PRAVA I DUŽNOSTI SANITARNOG INSPEKTORA
 4. POSTUPANJE SANITARNOG INSPEKTORA
 5. ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
 6. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U DRUGIM ZAKONIMAD o d a t a k
 • KRIVIČNA DELA U VEZI SA PRIVREDNIM POSLOVANJEM
 • ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA
 • ZAKON O PREKRŠAJIMA
 • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

_______________________________

II tom

PROPISANE OBAVEZE I KAZNE

(zakonom uređene oblasti deliktne odgovornosti
i propisane novčane i druge kazne i zaštitne mere)

 • PRODAVAC / TRGOVAC / PRIVREDNI SUBJEKT
 1. OSNIVANJE I REGISTRACIJA TRGOVAČKE FIRME
 2. POSLOVNO IME TRGOVCA
 3. SEDIŠTE – MESTO POSLOVANJA
 4. ADRESA I ELEKTRONSKA ADRESA FIRME
 5. DELATNOST TRGOVCA
 6. OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA
 7. OBAVEZE TRGOVCA NAKON REGISTRACUJE
 8. POSLOVNI TEKUĆI RAČUN
 9. PITANJE STVARNOG VLASNIKA PREDUZEĆA
 10. TRGOVAČKI ETIČKI KODEKS
 11. PRAVNI POLOŽAJ I ODGOVORNOST WEB-TRGOVACA (FRILENSERI I DRUGI)
 12. POSEBNA ODGOVORNOST TRGOVACA PO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • KUPAC / POTROŠAČ U TRGOVINI
 1. KO JE KUPAC A KO POTROŠAČ?
 2. KOJA SU OSNOVNA PRAVA KUPCA / POTROŠAČA?
 3. PRAVILA POSLOVNE ETIKE PREMA POTROŠAČU
 4. REKLAMACIJA I PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE
 5. KOJI SU ROKOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA KUPCA?
 6. KAKO TRGOVAC POSTUPA PO REKLAMACIJI?
 7. ODUSTANAK OD KUPOVINE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
 8. POTROŠAČKI PRIGOVORI I SPOROVI
 • POSLOVNI PROSTOR, PRODAJNI OBJEKAT I PRODAJNO MESTO
 1. PRIJAVLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA
 2. PRODAJNO MESTO I PRODAJNI OBJEKAT
 3. PRODAJNO MESTO I PRODAJNI OBJEKAT U KLASIČNOJ TRGOVINI
 4. TRGOVINSKI PRODAJNI OBJEKTI
 5. PRODAJNO MESTO U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
 6. KAZNENE ODREDBE U VEZI S PRODAJNIM MESTOM
 7. UGOSTITELJSKI OBJEKAT – OBAVEZE UGOSTITELJA
 8. OBAVEZE U VEZI RADNOG VREMENA
 • AKTI I DOKUMENTI PREDUZEĆA
 1. KOJE OPŠTE AKTE I ODLUKE TRGOVAC MORA DONETI?
 2. KAZNENE ODREDBE U VEZI SA OPŠTIM AKTIMA
 3. ČUVANJE I ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE
 4. KAZNENE ODREDBE U VEZI SA ARHIVIRANJEM DOKUMENTACIJE
 5. OSTALE KAZNENE ODREDBE
 • ROBA I PRODAJA ROBE
 1. PRAVILA OPŠTE BEZBEDNOSTI ROBE/PROIZVODA
 2. PREKRŠAJI U VEZI SA PROIZVODNJOM I PROMETOM HRANE ZA LJUDE I ŽIVOTINJE
 3. PREKRŠAJI U POSLOVANJU PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE
 4. TEHNIČKA USAGLAŠENOST PROIZVODA PRE STAVLJANJA U PROMET
 5. OBAVEZNOST DEKLARACIJE – “LIČNA KARTA” ROBE
 6. OBAVEZA EVIDENCIJE PROMETA
 7. PRAVILA O NAČINU POSLOVANJA I PRODAJE
 8. KAD I KAKO SE VRŠI ISPORUKA ROBE?
 9. KOJA DOKUMENTACIJA PRATI ROBU?
 10. TROŠKOVI PRODAJE
 11. SAOBRAZNOST ROBE I GARANCIJA ZA ROBU
 • CENA ROBE ILI USLUGE
 1. KO I KAKO ODREĐUJE CENU ROBE?
 2. POVREDA ZAKONSKIH PRAVILA O CENAMA
 3. PREKRŠAJI ZBOG NEISTICANJA CENE
 4. CENOVNA (NE)SIGURNOST KUPCA
 5. KOJE PRODAJNE PODSTICAJE MOŽE KORISTITI TRGOVAC?
 6. PRAVILA KOD SNIŽENJACENA
 7. ŠTA SU  TRANSFERNE CENE?
 8. NAČINI IZVRŠAVANJA FINANSIJSKIH OBAVEZA
 9. MOŽE LI SE PLAĆATI KRIPTOVALUTAMA?
 10. DA LI JE TRGOVAC U OBAVEZI DA PRIMA PLATNE KARTICE?
 • FISKALIZACIJA, FISKALNI RAČUN I FAKTURA
 1. ŠTA JE FISKALIZACIJA I ZA KOGA JE OBAVEZNA?
 2. KO I KAKO KORISTI ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ /FISKALNA KASA?
 3. ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI ZBOG NEIZDAVANJA RAČUNA
 4. PREKRŠAJI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA
 5. PREKRŠAJI U VEZI SA OBAVEZOM OBAVEŠTAVANJA PORESKE UPRAVE
 6. PREKRŠAJI U VEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE
 7. ELEKTRONSKA FAKTURA I SISTEM eFAKTURA (SEF)
 • RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
 1. OBAVEZNOST VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I KNJIŽENJA TRGOVAČKOG POSLOVANJA
 2. KO MOŽE BITI PAUŠALAC A KO MORA VODITI POSLOVNE KNJIGE?
 3. ŠTA SU RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE?
 4. RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA
 5. KAZNENI REŽIM PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU
 • REKLAMIRANJE – OGLAŠAVANJE ROBE ILI USLUGE
 1. KOJA JE KAZNENA ODGOVORNOST PO ZAKONU O OGLAŠAVANJU?
 2. ČUVANJE, SADRŽINA I SMISAO REKLAMNIH PORUKA
 3. DIREKTNO OGLAŠAVANJE PREMA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA
 4. OBMANJUJUĆE OGLAŠAVANJE I NANOŠENJE ŠTETE KONKURENCIJI
 5. OGLAŠAVANJE ROBE I AKTIVNOSTI KOJI NISU DOZVOLJENI
 6. POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA I PLAKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 7. ZABRANJENO MEDIJSKO I INTERNET REKLAMIRANJE
 • POSLODAVAC I ZAPOSLENICI
 1. PRAVILA KOD ZAPOŠLJAVANJA PUNOLETNIH LICA
 2. KOJI SU USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE MALOLETNIH LICA?666
 3. OBAVEZA ZSPOŠLJAVANJA INVALIDNIH LICA
 4. OBAVEZA POSLODAVCA DA PRIJAVI RADNIKA/ZAPOSLENIKA
 5. KOJA SU PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH LICA?
 6. MOŽE LI POSLODAVAC DATI ZAJAM SVOM ZAPOSLENOM?
 7. PRINCIPI POSLOVNE ETIKE ZA ZAPOSLENE
 8. KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA DELA PO OSNOVU RADA
 9. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U RADU I PO OSNOVU RADA
 10. PRAVO NA UZBUNJIVANJE I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA
 11. PREKRŠAJI POSLODAVCA U VEZI SA ŠTRAJKOM
 12. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U VEZI SA RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU
 13. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U VEZI SA VOLONTIRANJEM
 14. KAZNENA ODGOVORNOST POSLODAVCA KOD ZAPOŠLJAVANJA STRANACA
 15. ODGOVORNOST POSLODAVCA U VEZI SA ANGAŽOVANJEM SEZONSKIH RADNIKA
 16. KAZNENA ODGOVORNOST KOD AGENCIJSKOG ZAPOŠLJAVANJA
 17. PREKRŠAJI U VEZI SA UPUĆIVANJEM ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO
 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 1. ZAKONSKA ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA BEZBEDNOST NA RADU
 2. MERE KOJE POSLODAVAC MORA PREDUZETI NA PLANU BEZBEDNOSTI NA RADU
 3. PREVENTIVNE MERE, ZAŠTITNA OPREMA I OBUKA ZAPOSLENIH
 4. BEZBEDNOSNE OBAVEZE VEZANE ZA POSLOVNI PROSTOR
 5. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH U VEZI BEZBEDNOSTI NA RADU
 6. OBAVEZNI LEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH
 7. OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA POVREDE NA RADU
 8. OBAVEZNOST OSIGURANJA OD POVREDA NA RADU
 9. ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE NA RADU
 • ZAŠTITA I BEZBEDNOST PREDUZEĆA
 1. OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U VEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA
 2. PRAVILA KOD TEHNIČKOG I ELEKTRONSKOG OBEZBEĐENJA PREDUZEĆA
 3. OBAVEZA ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE
 4. POSTUPANJE ZA SLUČAJ RIZIČNIH I VANREDNIH SITUACIJA
 • ZAŠTITA OSETLJIVIH SOCIJALNIH GRUPA U TRGOVINI
 1. ZAŠTITA MALOLETNIKA U OBAVLJANJU TRGOVINE
 2. OPŠTA ZABRANA NEJEDNAKOSTI I DISKRIMINACIJE
 3. ZABRANA DISKRIMINACIJE INVALIDNIH LICA U PRIVREDI
 • D o d a t a k
 • ZAKON O TRGOVINI
 • ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

_______________________________

III tom

TUTORIJAL PRIVREDNOG PRAVA

(Subjekti u privredi. Tržište novca, kapitala
i vrednosnih papira. Poslovni ugovori u privredi) 

 • PODELA PRIVREDNIH SUBJEKATA
 1. VRSTE PRIVREDNIH SUBJEKATA
 2. KLASIFIKACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA
 • PRIVREDNA DRUŠTVA/PREDUZEĆA
 1. OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 2. JEDNOČLANO (JEDNOPERSONALNO) DRUŠTVO
 3. VIŠEČLANO (KOLEKTIVNO) PRIVREDNO DRUŠTVO
 4. POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA
 5. SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 6. DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA
 7. REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA
 8. PRAVNI SUBJEKTIVITET PRIVREDNOG DRUŠTVA
 9. ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 10. IMOVINA I KAPITAL DRUŠTVA
 11. PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI
 12. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
 13. POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU
 14. PRAVO NA INFORMISANJE ČLANOVA DRUŠTVA
 15. TUŽBE ZA ZAŠTITU KORPORATIVNIH PRAVA
 16. PRAVNI AKTI DRUŠTVA
 17. OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA
 18. REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO
 • PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 1. ORTAČKO DRUŠTVO
 2. KOMANDITNO DRUŠTVO
 3. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 4. AKCIONARSKO DRUŠTVO
 5. EVROPSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO
 6. PROMENA PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • OSTALI PRIVREDNI SUBJEKTI
 1. PREDUZETNICI
 2. JAVNA PREDUZEĆA
 3. POSLOVNA UDRUŽENJA
 4. EVROPSKA EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA
 5. SPORTSKA PRIVREDNA DRUŠTVA
 6. ZADRUGE I ZADRUŽNI SAVEZI
 7. SUBJEKTI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA
 8. PREDSTAVNIŠTVO I OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 9. CARINSKA SKLADIŠTA I SLOBODNE ZONE
 10. PREDUZEĆA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
 11. AKCIONARSKI FOND
 12. ARBITRAŽE
 • PRIVREDNO FINANSIJSKI I DRUGI SUBJEKTI
 1. SUBJEKTI MONETARNO-FINANSIJSKOG SISTEMA
 2. AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 3. BERZA
 4. BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA (INVESTICIONA DRUŠTVA)
 5. CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 6. KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
 7. POSREDNICI NA TRŽIŠTU
 8. INVESTICIONI FONDOVI
 9. FOND ZA ZAŠTITU INVESTITORA
 10. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
 11. REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 12. DRŽAVNA REVIZORSKA KOMISIJA
 13. JAVNE AGENCIJE
 • POVEZIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA
 1. STATUSNO (STRUKTURNO) POVEZIVANJE
 2. PREKOGRANIČNO PRIPAJANJE I SPAJANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 3. FINANSIJSKO POVEZIVANJE (KAPITAL-UČEŠĆEM)
 4. UGOVORNO POVEZIVANJE
 5. DRUGI OBLICI POSLOVNOG UDRUŽIVANJA
 6. POVEZIVANJE KROZ PRIVREDNE KOMORE
 7. POSLOVNA UDRUŽENJA
 8. EVROPSKA EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA („EEIG“)
 9. ZAŠTITA KONKURENCIJE
 • PRESTANAK PRIVREDNIH SUBJEKATA
  Likvidacija
 1. DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA (VLASNIČKA LIKVIDACIJA)
 2. PRINUDNA LIKVIDACIJAStečaj
 1. POJAM, CILJ I VRSTE STEČAJA
 2. NAČELA STEČAJA
 3. BANKROTSTVO I REORGANIZACIJA
 4. STEČAJNI RAZLOZI
 5. ZAKLJUČENJE I OBUSTAVLJANJE STEČAJNOG POSTUPKA
 6. SUBJEKTI PREMA KOJIMA SE SPROVODI STEČAJ
 7. NADLEŽNOST I POSTUPANJE SUDA U STEČAJNOM POSTUPKU
 8. PROCESNA PRAVILA I AKTI STEČAJNOG POSTUPKA
 9. ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA
 10. STRANKE I UČESNICI U STEČAJNOM POSTUPKU
 11. REDOSLED NAMIRENJA I ISPLATNI REDOVI
 12. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
 13. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
 14. PRAVNE POSLEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA
 15. STEČAJNA MASA
 16. UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA
 17. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA (POBOJNA TUŽBA)
 18. BANKROTSTVO I UNOVČENJE STEČAJNE MASE
 19. PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA
 20. DEOBA STEČAJNE MASE I NAMIRENJE POVERILACA
 21. ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA
 22. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA
 23. MEĐUNARODNI STEČAJReorganizacija stečajnog dužnika
  Likvidacija i stečaj banaka i društava za osiguranje
 • TRŽIŠTE NOVCA, KAPITALA I VREDNOSNIH PAPIRA
 1. PLATNI PROMET (PLATNE USLUGE)
 2. TRŽIŠTE KAPITALA
 3. HARTIJE OD VREDNOSTI
 • PRIVREDNI UGOVORI
 • BANKARSKI UGOVORI

Dodatne informacije

Težina 2200 kg